Hoe is jouw godsbeeld en in welke fase van het spirituele pad zie jij jezelf?

Ik las net het boek: Hoe wij God kunnen ervaren - In zeven stappen naar een alomvattend Godsbegrip, door Deepak Chopra.

Het boek is zeer verhelderend om voor jezelf te ontwarren hoe jouw godsbegrip eruit ziet en op welk punt van het spirituele pad je ongeveer staat. Daarom heb ik alles in een tabel samengevat en hoop ik dat je er iets mee kan om voor jezelf uit te maken waar je staat. Ik lees graag reacties hierover in mijn gastenboek, via email of op mijn vriendenforum

 

 

 

1ste fase: vechten of vluchten

2de fase: reactief

3de fase: kalme bewustheid

4de fase: intuďtief

5de fase: creatief

6de fase: visionair

7de fase: gewijd

Wie is God?

De beschermer

 

wraakzuchtig

wispelturig

lichtgeraakt

jaloers

berechtend

onpeilbaar

soms genadig

De almachtige

 

soeverein

almachtig

rechtvaardig

verhoort gebeden

onpartijdig

rationeel

gestructureerd in regels

God van vrede

 

       onthecht

kalm

troostend

geen eisen stellend

verzoeningsgezind

stil

meditatief

 

De verlosser

 

Begripvol

Verdraagzaam

Vergevensgezind

Niet veroordelend

Alomvattend

Aanvaardend

De schepper

 

Onbeperkt creatief potentieel

Controle over ruimte en tijd

Overvloedig

Open

Genereus

Bereid gekend te worden

geďnspireerd

 

God van wonderen

 

Transformerend

Mystiek

Verlicht

Boven elke oorzakelijkheid

Helend

Magisch

Alchemist 

God van zuiver zijn – ‘ik ben’

Ongeboren

Onsterfelijk

Onveranderlijk

Onbeweeglijk

Niet-manifest

Onmetelijk

Ontastbaar

Oneindig

 

 

Welke wereld heeft God geschapen?

De wereld van pure overleving

De wereld van rivaliteit en ambitie

De wereld van innerlijke eenzaamheid en onafhankelijkheid

De wereld van inzicht en persoonlijke groei

De wereld van kunst, uitvindingen en ontdekkingen

De wereld van profeten, wijzen en zieners

De transcendente wereld

Wie ben ik?

Overlever

Ego, persoonlijkheid

Stille getuige

Innerlijk weter

Medeschepper

Verlichte bewustheid

De bron

Wat is mijn plaats in het geheel?

Ik weet me staande te houden

Ik win

Ik blijf in mijn kern

Ik begrijp

Intentie

Ik heb lief

Ik ben

Hoe kan ik God vinden?

Vrees en liefdevolle toewijding

Eerbiedig gezag en gehoorzaamheid

Meditatie en stille beschouwing

Zelfaanvaarding

Inspiratie

Genade

Transcendentie

Wat is de aard van goed en kwaad?

Goed is veiligheid, troost, eten en familie

Kwaad is fysiek gevaar en verlating

Goed is krijgen wat je hebben wil

Kwaad is elk obstakel dat je verhindert te krijgen wat je wil

Goed is innerlijke klaarheid, kalmte en contact met het zelf

Kwaad is innerlijke beroering en chaos

Goed is helderheid, het zien van de waarheid

Kwaad is blindheid, het ontkennen van de waarheid

Goed is hoger bewustzijn

Kwaad is lager bewustzijn

Goed is een kosmische kracht

Kwaad is een ander aspect van die kracht

Het goede is eenwording van alle tegengestelden

Het kwade bestaat niet meer

Waaruit bestaat de uitdaging van mijn leven?

Mijzelf in leven te houden, mijzelf te beschermen, mij te handhaven

Maximaal presteren

Tegelijkertijd betrokken en onthecht zijn

Het passeren van de dualiteit

Mij af te stemmen op de schepper

Bevrijding

Mijzelf zijn

Wat is mijn grootste kracht?

Moed

Presteren

Autonomie

Inzicht

Verbeelding

Heiligheid

Eenheid

Wat is mijn grootste obstakel?

Angst voor verlies en verlatenheid

Schuldgevoel, het gevoel slachtoffer te zijn

Fatalisme

Zelfbegoocheling

Eigendunk

Vals idealisme

Dualiteit

Wat is mijn grootste verleiding?

Tirannie

Verslaafdheid

Een introverte houding

Bedrog

Solipsisme (uitsluiten van de werkelijkheid buiten jezelf)

Martelaarschap

Er is geen verleiding meer

Krijgen wat je hebben wilt:

De zeven vervullings-

niveaus

Je vindt vervulling in je leven door familie, gemeenschap, het gevoel deel te zijn van een geheel en materieel comfort

Je vindt vervulling in je leven door succes, macht, invloed, status en andere dingen die het ego bevredigen

Je vindt vervulling in je leven door vrede, concentratie, zelfaanvaarding en innerlijke stilte

Je vindt vervulling in je leven door inzicht, inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid

Je vindt vervulling in je leven door inspiratie, grotere creativiteit in kunst en wetenschap en onbeperkte ontdekkingen

Je vindt vervulling in je leven door ontzagvolle verering, mededogen, toegewijde dienstbaarheid en universele liefde

Je vindt vervulling in je leven door heelheid en eenheid met het goddelijke

Krijgen wat je hebben wilt:

De zeven niveaus van wonderen

 

Wonderen hebben te maken met het overleven van een groot gevaar, onmogelijke reddingen en een gevoel van goddelijke bescherming

Wonderen hebben te maken met ongelooflijke prestaties, succes en beheersing van het lichaam door de geest

Wonderen hebben te maken met synchroniciteit, yogische vermogens, voorgevoelens, het besef van de tegenwoordigheid van God of engelen

Wonderen hebben te maken met telepathie, buitenzintuiglijke gewaarwording, kennis van eerdere of toekomstige levens, profetische gaven

Wonderen hebben te maken met goddelijke inspiratie, artistieke genialiteit, spontane vervulling van wensen

Wonderen hebben te maken met heling, fysieke transformaties, heilige verschijningen, bovennatuurlijke fenomenen in de hoogste gradatie

Wonderen hebben te maken met innerlijke bewijzen van verlichting