Beste Wensen voor Mensen langs de Levensweg.


Phil Bosmans

 

Hier vind je tekstjes die bruikbaar zijn om aan iemand je beste wensen te sturen bij allerlei gelegenheden.

 

01. Ik wens je tijd om gelukkig te zijn - 02. Ik wens je moed - 03. Ik wens je liefde - 04. Bij een Verjaardag - 05. Mijmeringen -
01 Ik wens je tijd om gelukkig te zijn.

Ik wens je tijd om gelukkig te zijn. Elke dag wordt je aangereikt als een eeuwigheid, om gelukkig te zijn.

Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, maar ruimte, om te parkeren in de zon.

Kijk naar de hemel en zing, omdat de zon gratis voor je schijnt.

Vandaag is de enige dag die je even in handen mag houden. Je leeft maar n dag: vandaag! Vandg moet je gelukkig zijn.

Als je de goede momenten in je leven intens en bewust beleefd en geniet, is er veel kans dat je sterker staat in kwade dagen.

Goede tijden vallen niet uit de hemel. Goede mensen maken de tijden. Je bent een goed mens.

Je geluk ligt niet aan de overkant, niet bij de anderen. Je denkt wel, de anderen hebben het veel beter maar het geluk ligt in jezelf.

Om gelukkig te zijn is het niet nodig meer te bezitten, maar minder te verlangen.

In alles ligt een wonder. Wie dat ontdekt en zich daarover verheugen kan, heeft de sleutel gevonden om elke dag een beetje gelukkig te zijn.

Gelukkig is wie loslaten kan in plaats van krampachtig vast te houden. Wie alles loslaten kan, lijdt onder het verlies van niets.

02. Ik wens je moed

 Ik wens je de moed van de morgenzon. Zij komt elke dag weer op ondanks alle miserie van deze wereld.

 De zon komt op in ieder goed mens die over de wereld gaat. Jij bent een goed mens.

 Een druppel water kan een bloem de kracht geven zich weer op te richten. Een beetje liefde kan een mens de verloren moed weer teruggeven.

 Geef mensen een pluim! Geef ze regelmatig een pluim! Dan krijgen ze vleugels!

 Als ik in de woestijn zit, heb ik kans op overleven zolang ik blijf geloven in de oase.

 Waar n bloem weer bloeien kan, zullen op een dag duizend bloemen staan.

 Hang je leven aan een ster, dan ben je altijd op weg naar het licht en kan zelfs de nacht je niet deren.

 Bloemen bloeien ook als er niemand naar kijkt. Bomen geven hun vruchten zonder te vragen wie ze opeet!

 Je ziet alles heel anders en veel beter door ogen die geweend hebben.

 Ik wens je moed om hartelijk te blijven,
te midden van mensen die soms koud en hard zijn.
Ik wens je bemoediging om in jezelf te geloven
en ook wel eens een nederlaag
om nooit overmoedig te worden.
Ik wens je vreugde al de dagen van je leven
maar ook wat pijn om die blijdschap te waarderen.
Ik wens je troost die je droefheid mildert
en humor die je leert te relativeren.
Ik wens je moed
om alle tegenslagen sereen te dragen.
Ik wens je veel zon en ook wat storm
die pit geven aan het leven.
Ik wens je vrede met alle mensen
maar ook in het diepste hoekje van je hart.
Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen
om in de goedheid van het leven te geloven.
Wat ik je nog meer kan wensen,
is een diepe liefde die alles zinvol maakt.

R.B. Ward

 

03. Ik wens je genoeg liefde om graag te leven.

 Waar de liefde bloeit is het huis vol zon.

 Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.

 Liefde is de enige weg, waarop mensen menselijker worden. Liefde is het enige huis, waarin men wonen kan.

 Ogen hebben we, om elkaar te zien. Oren, om elkaar te horen. Handen om elkaar te helpen. Voeten, om met een ander mee te gaan en een hart, om elkaar lief te hebben.

 Je komt nooit in de hemel als de hemel niet in je hart komt.

 Liefde is: warmte geven zonder elkaar te verbranden, vuur zijn zonder elkaar te verteren.

 In de economie van de liefde moet men meer geven dan men bezit. Men moet zichzelf geven!

 Met al het geld van de wereld kan je niet n gram liefde produceren. Geluk en geborgenheid zijn niet te koop. Liefde is gratis!

 Waar mensen in liefde weer 'mens' worden voor elkaar, groeit de hemel over de aarde.

04. Bij een verjaardag.

 Ik wens je een warm hart onder je jas en in dat hart een nachtegaal.

 Ik wens je een zonnige hemel met fluitende vogels, een goede bloedcirculatie en een sterke maag.

 Ik wens je open handen om te geven en sterke handen om te dragen.

 Ik wens je een goede God om je te zegenen en van tijd tot tijd een zachte zetel om in slaap te vallen.

 Wij vergeten je leeftijd. Blijf eeuwig jong, zodat men nooit kan zeggen: 'Hij is de ouwe niet meer!'

 Het leven zullen we niet langer tellen met de jaren, maar met de kleine vreugden van elke dag.

 Om dit nieuwe jaar alles nieuw te zien, ontvang de ogen van een kind, de droom van een kind, ontvang het hart van een kind.

 Moge het nieuwe jaar een jaar worden, waarvan je zegt: 'het mocht nog jaren duren.'

 

05. Mijmeringen

Ik zit altijd met de vraag: waarom houden de mensen de liefde niet vol? Waarom wordt het zo moeilijk als men dagelijks moet samenleven? Ik geloof dat we heel dikwijls onszelf iets wijsmaken. We beweren de ander te beminnen en in feite hou­den we alleen van onszelf, van ons eigen 'ik'. Men verwacht te veel van de ander. De ander moet vriendelijk zijn. De ander moet me ophemelen, moet me op de han­den dragen, mag geen kwade bui hebben, mag me niets verwijten. Bij de minste ontgoocheling voel ik me gekwetst in m'n liefde. We denken te weinig of bijna nooit aan hetgeen we zelf kunnen geven en kunnen doen voor de ander. Zeg niet te vlug: 'Je houdt niet van me,' zolang je zelf niet alles gegeven hebt.

 

Mensen zijn niet zomaar blindweg op onze planeet geworpen. Mensen zijn aan mensen toevertrouwd. Mensen zijn aan mensen in handen gegeven. Mensen zijn zwaar verantwoordelijk voor mensen. Het meest elementaire, het meest funda­mentele recht is het recht op liefde, recht op iemand die van je houdt. Ieder mens die ter wereld komt, heeft een onvervreemdbaar recht op een vader en een moe­der. Dat wil zeggen: recht op een thuis op aarde. Recht op liefde, op menselijke warmte. Recht op geborgenheid. Het menswordingsproces begint in de moeder­schoot. Alleen in liefde kun je mens worden. Alleen in de veilige geborgenheid van mensen die van je houden, kun je tot menselijke ontplooiing komen.

 

Mens, alles werd je in handen gelegd, alle leven werd je toevertrouwd!
Je had een tuinman kunnen zijn in een paradijs,
waar de bloemen gratis voor je bloeien,
maar je hebt van je handen grijpers gemaakt,
je voeten werden rupsbanden om door alles heen,
voor je eigen glorie en heerschappij,
een monument van staal en beton te bouwen!
Nu zit je daar dood in je dikke huis,
tussen duizend dooie dingen,
super-de-luxe,
zoekend naar een pil om te leven

 

 

 

Phil Bosmans

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL