Songteksten

 

Engels

 

Soms word ik zomaar ontroerd door een simpel lied.

Hier vinden jullie teksten die me op een of andere manier raakten.

 

Nederlands

 

 

01. breek de stilte - 02. afscheid van een vriend 03. hoog in de heldere lucht 04. had Jezus ook een zusje? 05. ik hou van mij 06. voor Marie Louise -  07. eeuwige jeugd -  08. belijdenis - 09.  mijn vriend 10. slaap mijn kind 11. vanmorgen vloog ze nog 12. Suzanne 13. papa 14.  en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben 15. je kunt niet zonder de anderen 16. de Mauthausenliederen 17. de roos 18. in het teken van de Ram 19. Waarheen, waarvoor 20. zo zal het zijn 21. ik heb je nooit een rozentuin beloofd -  22. wachters op de drempel  23.  bij hoog en bij laag 24. als ik doodga 25. Pastorale 26. Het leven was lijdenEngels

 

 

a. turn, turn, turn b. be c. lonely looking sky d.  What would you do?  - e. If it be Your Will f.  Josh Groban -

 

Andere talen

 

mon crdo - Santa Maria -

01.  Breek De Stilte

Hij is een kind als vele kinderen
Hij is niet meer en ook niet minder
Maar als je praat, zegt hij bijna nooit iets terug
Hij kan de hele dag verdwijnen
In een wereld vol geheimen
Hij is rusteloos en altijd op de vlucht

Hij leeft alleen maar in gedachten
En hij lijkt op iets te wachten
Maar de trein waar hij op wacht komt nooit voorbij
Er bestaan geen medicijnen
Die de stilte doen verdwijnen
En er zijn nog zoveel kinderen zoals hij

Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen
Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen

Als we ze volgen in hun dromen
Om te ontdekken waar ze wonen
Misschien vinden we de weg dan naar hun hart

Als wij proberen te reizen
En ze de weg naar buiten wijzen
Misschien vinden ze dan de woorden op een dag

Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen
Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Ze zijn in oorlog met de wereld
Ze bouwen muren om zich heen

Maar laat niet los
Geef niet op
Laat ze nooit alleen Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen
Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen
Woord voor woord
Steen voor steen
Breek de stilte
Breek de stilte
Sloop die muren om ze heen
Woord voor woord
Steen voor steen

Breek de stilte

 

tekst en muziek: Bob Savenberg en Stef Bos

 

02. Afscheid van een vriend

 Alles is voorgoed gedaan
Als jij er klaar voor bent
'k Heb aan je zijde gestaan
Mijn God, ik heb je graag gekend

Ik blijf nu hier jij gaat naar daar
En daar is niet zover van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten we elkaar

Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

Slaap zacht, je hebt het verdiend
Je vocht tot aan je laatste zucht
En ga, ga nu m'n vriend
En droom voor eeuwig opgelucht

Net zoals vroeger kom je wel terecht
Ik weet je vindt een thuis heel gauw
En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
In m'n hart blijf ik je trouw

Zonder jou...

En ik weet ik zou dankbaar moeten zijn
Maar precies daarom doet het zo'n pijn

Zonder jou...

 

Clouseau

 

 

03. Hoog in de heldere lucht

 Vader, blijf nog even hier
We zijn niet uitgepraat
Al staat je leven op een kier
Het is nog niet te laat
Vader, zie je niet
Mijn groot verdriet
Ik heb je nodig

Vertel me waar je nu aan denkt
Vertel me wat ik niet weet
Je zegt dat jij er klaar voor bent
De tijd tikt voort, en ach, het went
Vergeef me maar mijn sentiment
Dit afscheid weegt
Ik voel me leeg
Ik heb je nodig

Vader in jouw hart zie ik de hemel
Jou wacht een nieuwe start
Hoog in de heldere lucht
De wind zal je leiden op je laatste vlucht

Vader, 'k voel de zonneschijn
De vreugde die jij me liet
Ik weet wel dat ik sterk moet zijn
Zoals jij bent ondanks de pijn
Ik volg de weg die jij me leidt
Maar zie je niet
Mijn groot verdriet
Ik heb je nodig

Vader in jouw hart zie ik de hemel
Jou wacht een nieuwe start
Hoog in de heldere lucht
De weg is lang maar jij komt terug
De wind zal je leiden op je laatste vlucht

Is het pijnlijk voor jou
Oh, wees maar niet bang
Kom, geef me je hand
Want het duurt niet meer lang
Nee, ik laat geen traan
Ik kan het wel aan
Ik blijf aan je zij
Tot het bittere eind

Vader in jouw hart zie ik de kinderen
Ze zijn een nieuwe start
Hoog in de heldere lucht
Jouw glimlach straalt door hun geluk
Een blik in hun ogen
En ik zie je terug

 

Clouseau

  

   04. Had Jezus ook een zusje?       

 Ik vraag me af: Had Jezus ook een zusje
Heeft zij als kind ook met haar grote broer gespeeld
Trok hij weleens aan haar vlechten
Zag je ze ook samen vechten
Heeft ze al haar lief en leed met hem gedeeld
Vroeg ze zijn raad of mocht ze niet storen
Sprak ze hem vaak of wou hij niet horen
Had hij geen tijd
En zag hij haar niet staan in al haar eenzaamheid
Heeft zij bestaan
Hoe was haar naam
En moest ze altijd in zijn schaduw staan
En had ze stille dromen
Hoe eens vroeg of laat
Haar tijd nog wel zou komen -
Heeft ze hem een klein beetje gehaat

Ik vraag me af: had Jezus ook een zusje
En kende zij dan ook 't verhaal van Bethlehem
Engelen die in de velden
Zingend van zijn komst vertelden
Wijzen uit het oosten, allemaal voor hem
En wat kreeg zij - kreeg zij ook die zegen
Klonk er gezang of werd er gezwegen
Wat was haar lot
Wie zag het kleine zusje van de zoon van God
Heeft zij bestaan
Hoe was haar naam
Stond zij, als hij een wonder deed, vooraan
En kon zij het verdragen
Als Jozef haar zei
Op al haar duizend vragen
Lieve kind, je kunt niet zijn als hij

Hij was redder en verlosser, zoon van God
De heiland en de wonderdoener
Die de kreupelen genas
En misschien had hij een zusje
Dat pas later heeft begrepen
Waarom hij op aarde was

Ik vraag me af: had Jezus ook een zusje
En brak voor haar dan ook de tijd voor liefde aan
Was ze mooi en had ze kansen
Ging ze ook met vriendjes dansen
Die de vergelijking nooit konden doorstaan
Hij was een ster, de straat zijn theater
Hij kreeg applaus, hij liep over 't water
Hij was de held
Heeft elke andere jongen haar teleurgesteld
Heeft zij bestaan
Hoe was haar naam
En heeft zij hem naar Golgotha zien gaan
Kwam zij hem pas wat nader
Toen hij in die nacht
De naam riep van zijn vader
De ogen sloot en zei: het is volbracht

 

Martine Bijl

 

 

05.  Ik hou van mij

"Ik hou van.. mij"
hoor je nooit zingen
"Ik hou van mij"
wordt nooit gezegd
maar ik hou van mij
ga ik toch zingen
want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt.

 

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan!

 

Ik blijf bij mij, en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd
ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt!

 

Ik hou van jou
zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou, schat en ik meen het echt
maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht.

 

Ik hou van mij, van mij, van mij
en van geen ander!
Want ik ben verreweg, de leukste die ik ken,
Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen
ik blijf bij mij mezelf, gewoon zo als ik ben

 

Want "ik hou van jou"
betekent meestal:
"schat, hier heb je mijn problemen, los maar op!
ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel"
Je geeft de hel weg, dank je wel zeg,
rot lekker op

 

Want houden van een ander,
dat heb jij alleen maar nodig
omdat je niet genoeg kan houden van jezelf
Hou van jou joh, maak de ander overbodig,
want ware liefde, geloof me, begint ltijd
bij jezelf

 

want "ik hou van jou" is niet de sleutel tot de ander
maar "ik hou van mij", al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars
als ie "ik hou van jou" tegen een ander zegt

 

Harry Jekkers.

 

 

06. Voor Marie Louise     

 Als 't gebeurt da'j'nie[1] kunt slapen
omdat de regen slaat op 't glas
of van de wind die het dak doet kraken
of omdat je stappen hoort in 't gras

Kom dan bie
[2] mie[3] om je te warmen
'k maak een kamer voor u gereed
'k zal u wiegen in mijn armen
'k zal u duiken in mijn kleed

Der komen soms zon donkre dagen
dat de lucht nie openklaart
het leven is soms zwaar te dragen
da' j' liever nie geboren waart

Kom dan bie mie om je te warmen
'k maak een kamer voor u gereed
'k zal u wiegen in mijn armen
'k zal u duiken in mijn kleed

Zeg toch nooit 'k wil nie meer leven
d'r is met joen
[4] dood niemand gebaat
dank zij joen h 'k dit geschreven
gie die mijn lied zo wel verstaat

Kom dan bie mie om je te warmen
'k maak een kamer voor u gereed
'k zal u wiegen in mijn armen
'k zal u duiken in mijn kleed

Als mijn gezang gedaan zal g'raken
en 'k nie meer wete wat nog verteld
als 't gebeurt da 'k nie kan slapen
van duizend angsten ben gekweld

kom ik bie joen om mie te warmen
maak dan een kamer voor mie gereed
je moe mie dan wiegen in joen armen
en mie duiken in joen kleed

 

Willem Vermandere[1] Dat je niet

[2] bij

[3] mij

[4] jouw

 

07. Eeuwige jeugd  

 Ooit liep m'n vader in de lente met mij naar 't kleine meer

Hij liet me in 't water kijken, ik zag mezelf als oude heer

De zomer vloog voorbij, m'n ogen traanden van de pijn

Want een kind kan nog niet weten wat waterrimpelingen zijn

 

Toen de herfst begon te razen liep ik alleen naar 't kleine meer

Bekeek mezelf in 't wilde water en zag m'n jongenstrekken weer

Wie weet dat zo'n rimp'ling 't gevolg is van de wind

Die kan in de spiegel kijken, en dan zichzelf weer zien als kind

 

Eeuwige jeugd is zonder spijt

Geen flauw benul van plaats of tijd

Er is alleen maar heden

Geen toekomst of verleden

Zolang men hunkert, eeuwige jeugd

 

Nu is 't wachten op de winter, niet alleen m'n haar wordt grijs

Ik zal naar 't kleine meer gaan om voet te zetten op 't ijs

't Water zal me dragen, tot 't winterweer verveelt

Dan zal ik zinken in de lente, verdrinken in mn spiegelbeeld

 

Tekst: Freek de Jonge, Muziek: Boudewijn de Groot

 

08.  Belijdenis.

 Voor elk moment, waarop je mij hebt blij gemaakt,
voor elk verdriet, waarvan je mij hebt vrijgemaakt,
voor elke keer, dat jij bij mij vertrouwen zocht,
voor elke schakel die ons nauwer binden mocht
zeg ik dank.

 

Voor elk lief woord, dat zacht over je lippen kwam,
voor al het kwaad, dat jij mij uit het hart ontnam,
voor elke gunst, waarvoor je stil gebeden hebt,
voor elke pijn, die jij voor mij vermeden hebt,
zeg ik je dank.

 

Ik heb je lief, voor al wat je vergeten hebt,
voor elke dag, die jij aan mij gegeven hebt,
voor elke blijk van trouw en van genegenheid,
voor elk geheim, geheiligd door verzwegenheid.

 

Voor elke hoop, die ik bij jou heb uitgedoofd,
voor elke vreugd, die ik van jou heb weg geroofd,
voor elk verwijt, dat uit mijn mond heeft pijn gedaan,
voor elke vrees, die ik jou ooit heb aangedaan,
voor elke smart, die jij door mij hebt uitgestaan,
voel ik zo'n spijt, voel ik zo'n spijt.

 

Voor elke keer, dat jij mij nog ontroeren zult,
of door je zachte trouwe blik beroeren zult,
voor elk gebaar, waardoor je mij vervoeren zult,
zeg ik je dank, zeg ik je dank, zeg ik dank.

 

Will Ferdy

 

09.  MIJN VRIEND

 Hij praat veel, mijn vriend
Omdat het zo stil is
Hij denkt dat ik dat niet weet

En hij lacht veel, mijn vriend
Omdat het niet leuk is
Hij denkt dat ik dat niet zie

En als hij huilt, mijn vriend
Verbergt hij zijn gezicht
Hij wil niet dat ik dat zie
Hij schaamt zich zeker

Het is mijn vriend
Het is mijn vriend en ik heb er niet zoveel

Eenzaam
Eenzaam zou ik zijn zonder mijn vriend

Hij weet ook alles, mijn vriend
Anders doet hij wel alsof
Hij wil zo graag alles weten

Hij schreeuwt ook vaak, mijn vriend
Ook als het niet nodig is
Hij denkt dat je hem dan verstaat
Hij weet niet beter

Maar het is mijn vriend
Het is mijn vriend en ik heb er niet zo veel

Eenzaam
Eenzaam zou ik zijn zonder mijn vriend

Eenzaam
Eenzaam zou ik zijn zonder mij

 

 

BRAM VERMEULEN 

 

10.  SLAAP MIJN KIND

 Als nachten weer te donker zijn
en woorden weer te dronken zijn
Dan zing ik wat ik zeggen wou
hier heel dicht bij jou

Slaap mijn kind, droom je droom
Zweef maar zacht omhoog
En zie niet in jouw niemandsland,
van op je regenboog,
hoe ik hier met je kleine hand
nu stil mijn tranen droog

En zie je haar in dromenland
ergens aan de overkant
Zeg dan dat ik van haar hou
en dat ze leeft in jou.

 

BART HERMAN

 

11. Vanmorgen vloog ze nog

 Vanmorgen vloog ze nog

zo onbelemmerd en gratieus

en zo verheven
Zo'n sierlijk wezentje

het was geschapen om te zweven
Niet om te sterven door een zinloos stukje lood
Uit een geweer van een paar lompe idioten
Die zachte veertjes stuk geschoten dood
Vanmorgen vloog ze nog

 

Wat moet dat heerlijk zijn
Wat?

Om te verwoorden wat je voelt

te kunnen schrijven
Dat is ook heerlijk
Mag ik nog even bij u blijven
Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag
Ik zal de aller mooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten
Mag ik blijven
Graag

 

Vanmorgen vloog ze nog
Zoals een meeuw soms op de wind zonder beweging
De vleugels wijd gespreid
Op eigen kracht de mens ontstegen
En dan een knal en verder niets
Niet eens een schreeuw
Daar ligt ze dan nog trillend met haar poten
Stervende vogel aangeschoten meeuw
Vanmorgen vloog ze nog

 

Hij kan niet zonder mij
Hij heeft me nodig onopvallend alle dagen
Hij wil me om zich heen
Al zou hij dat nooit aan mij vragen
Het moet zo zijn
Het is misschien de wil van God
En luidt de boodschap

wees voortaan uw broeders hoeder
Wees zijn verzorgster
Wees zijn moeder, t' is ons lot


Hij kan niet zonder mij

Wat moet dat heerlijk zijn

Vanmorgen vloog ze nog

Hij kan niet zonder mij

 

Robert Long, Simone Kleinsma, Robert Paul & Martine Bijl
(uit de musical Tsjechov)

 

 

12. Suzanne

 Suzanne neemt je mee,
naar een bank aan het water,
duizend schepen gaan voorbij
en toch wordt 't maar niet later,
en je weet dat zij goed gek is,
want daarom zit je naast haar
en ze geeft je pepermuntjes,
want ze geeft je graag iets tastbaars
en net als je haar wilt zeggen:
'ik kan jou geen liefde geven'
komt heel de stad tot leven en hoor
je meeuwen schreeuwen,
je hebt steeds van haar gehouden,
en je wilt wel met haar meegaan,
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand

 

En Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken,
Hij zei: ' Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
en je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.

 

Suzanne neemt je mee,
naar een bank aan het water,
je onthoudt waar ze naar kijkt,
als herinnering voor later
en het zonlicht lijkt wel honing,
waaraan kinderen zich te goed doen
en het grasveld ligt bezaaid met wat de
mensen zoal weg doen,
in de goot liggen de helden,
met een glimlach op de lippen
en de meeuwen in de lucht,
lijken net verdwaalde stippen,
als Suzanne je lachend aankijkt
en je wilt wel met haar meegaan,
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.

 

Herman van Veen

 

13. Papa

Ik heb dezelfde ogen
En ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger was ik driftig
Vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden
En we zitten naast elkaar
En we zeggen niet zoveel
Voor alles wat jij doet
Heb ik hetzelfde ritueel
Papa, ik lijk steeds meer op jou

Ik heb dezelfde handen
En ik krijg jouw rimpels in mijn huid
Jij hebt jouw ideen
Ik heb mijn ideen
En we zwerven in gedachten
Maar we komen altijd thuis
De waarheid die je zocht
En die je nooit hebt gevonden
Ik zoek haar ook
En tevergeefs
Zolang ik leef
Want papa, ik lijk steeds meer op jou

Vroeger kon je steng zijn
En ik heb je soms gehaat
Maar jouw woorden
Ze liggen op mijn lippen
En ik praat nu
Zoals jij vroeger praatte
Ik heb een goddeloos geloof
En ik hou van elke vrouw
En misschien ben ik geworden
Wat jij helemaal niet wou
Maar papa, ik lijk steeds meer op jou

Jij gelooft in God
Dus jij gaat naar de hemel
En ik geloof in niks
Dus we komen elkaar na de dood
Na de dood nooit meer tegen
Maar papa
Ik hou steeds meer van jou

 

tekst en muziek: Stef Bos

 

14. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

 Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik jou hier ontmoet
Ik dacht dat ik jou nimmer weer zou zien
Ik dacht 'ik weet niet wat ik dacht' maar ik denk nu wat is dit goed
En meesterlijk en aardig bovendien

En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Want het was zeven jaar geleden al een half jaar voorbij
Dat is verdomd een hele tijd
We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij
We scheidden maar ik raakte je niet kwijt

Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend
Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht
Wat dacht jij dan, dat je ander bent geworden dan je bent
In n nacht

En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan
Met anderen in ons hart en in ons huis
Maar nu ik je weer gevonden heb laat ik je niet meer gaan
We komen samen uit en samen thuis

En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen dat het toch zover zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben

 

Guus Meeuwis

 

15. Je kunt niet zonder de anderen

 als je soms denkt aan de pijn en het leed
die jou vrienden jou deden
die gisteren nog zegden alles voor je te doen
of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten
dan heb je geen zin
verder te doen
en dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen
om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest
en dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen
je maakt je eigen wereld
je eigen nest

maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk niet ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang
je kunt niet zonder de anderen

maar als j'op straat even rondloopt
en je kijkt naar al die koude gezichten
waarop je ziet wat de een voor de ander overheeft
of je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten
dan vraag je je af
waarom je nu leeft
en dan krijg je de lust om je eigen eiland te kopen
weg van de mensen en weg van hun hartloos gedoe
om naar eigen maat je eigen pad op te lopen
weg van je vrienden
want je bent het moe

maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk niet ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang
je kunt niet zonder de anderen

maar dan zie je misschien toevallig
een paar fijne dingen
twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen
of twee andere die gewoon proberen elkaar te beminnen
en dan krijg je weer zin
verder te doen
en dan krijg je de lust om terug uit je hokje te kruipen
omdat j alleen geen haat maar ook geen vriendschap verkrijgt
en dan zweer je voortaan voor iedereen je wil te gaan buigen
om de mensen te geven
wat je van hen niet krijgt

maar denk niet ik ga mijn eigen gang
denk nooit ik ga het veranderen
want alleen ben je te klein en te bang

 

Zjef Vanuytsel

 

16.  De Mauthausenliederen

 

in het Nederlands gezongen door Liesbeth List

Teksten: Mikis Theodorakis1. Hooglied

 

Asma asmaton

 

O mijn liefde die zoeter dan honing is.
Zoals een bloem het zonlicht het liefste is,
zo lief is hij mij die mijn koning is.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet.
Ik heb hem lief.

O meisjes van Auschwitz,
o meisjes van Dachau,
vertel mij toch waar mijn liefste is,
vertel mij toch waar mijn liefste is,
vertel mij toch waar hij is.
Ik heb hem lief.

We hebben hem vandaag voorbij zien komen,
vanwaar hij kwam, kan hij nog dromen,
maar niemand weet waarheen hij gaan zal.

O mijn liefde die alles verwarmen kan,
zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand,
zoals zijn rechter mij omarmen kan.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet.
Ik heb hem lief.

O meisjes van Mauthausen,
O meisjes van Belsen,
vertel mij toch waar mijn liefste is,
vertel mij toch waar mijn liefste is,
vertel mij toch waar hij is.
Ik heb hem lief.

We hebben hem een gele ster zien dragen,
hij kreeg hier geen antwoord op zijn vragen
en nooit zal hij hier een antwoord krijgen.

O mijn liefde die alles verwarmen kan,
zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand,
zoals zijn rechter mij omarmen kan.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is.
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet.
Ik heb hem lief.
2. Antonis

 

O Andonis

 

Er voert een stenen trap omlaag,
omlaag tussen stenen en doden.
De Wiener Graben wordt het graf
van partizanen en joden.
Ze dragen de stenen op hun rug,
de stenen waaraan ze bezwijken.
Uit deze hel keert niemand terug,
de levenden zijn hier al lijken.

Hier hoorde Antonis toen een stem
waarop niemand antwoord kon geven.
O kameraad, o kameraad,
help mij hieruit, ik wil leven.
Maar hier in de diepte van de mijn
mag niemand om menselijkheid vragen,
want medelijden wordt hier pijn,
zwaarder dan steen om te dragen.

De jood is gevallen in de mijn
en lag waar zovelen reeds lagen.
Antonis heeft zijn stem gehoord
en het dubbel gewicht toen gedragen.
Antonis is mijn naam, ik draag
de last van degenen die vallen.
Als je een man bent, kom omlaag
en draag deze last met ons allen.
3. De vluchteling

 

O drapetis

 

O vluchten wil ik nu naar huis,
geen prikkeldraad houdt mij nog op.
Vlieg, hart van mij want ik ben vrij
en over land en over zee wil ik naar huis.
Ja over land en over zee wil ik naar huis.

Geef mij toch brood want het is ver.
En ver zal ik nog moeten gaan.
Over het strand, bergen en land,
zo vlucht ik verder want ik wil zo graag naar huis.
Zo vlucht ik verder want ik wil zo graag naar huis.

O christenmensen, hoort mij aan,
gelooft: ik ben geen moordenaar.
Weest niet beducht, ik ben gevlucht,
omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon.
Omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon.

Altijd wordt op hem gejaagd,
altijd vindt hij schrik en vrees.
Waar hij ook gaat, overal haat.
O mensen, hoed u voor de man, hij is gevlucht.
O mensen, hoed u voor de man, hij is ontvlucht.

O nooit was iemand zo alleen,
alleen in het land van Bertold Brecht.
Hij geeft het op, hem wacht de strop,
ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord.
Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord.
4. Als je terug zult komen

 

Otan teliossi o polemos

 

O liefste, als je terug zult komen, kus me.
O liefste, zal ik bij je komen, draag me.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Mijn liefste, laat ons dan beminnen
en in de stad elkaar omhelzen,
op alle pleinen, in de straten.

O liefste, als je terug zult komen, kus me.
O liefste, zal ik bij je komen, draag me.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Laat ons beminnen in de mijnen
en laat ons dansen door de kampen,
laat ons gaan slapen op het slagveld.

O liefste, als je terug zult komen, kus me.
O liefste, zal ik bij je komen, draag me.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Laat heel de wereld dan ons bed zijn,
laat ons beminnen in het zonlicht
totdat de doden zijn verdwenen.

O liefste, als je terug zult komen, kus me.
O liefste, zal ik bij je komen, draag me.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste.

 

17. De Roos  

 

Men zegt van liefde dat ze zacht is
Als een lief en teder woord
Men zegt van liefde dat ze hard is
En zo vaak het geluk vermoord
Men noemt haar hunker en verlangen
Men noemt haar redder in nood
Ik zeg dat liefde als een bloem is
Waarop de zon haar stralen strooit

Ze is het hart zo bang en breekbaar
Zo wankel en zo broos
Ze is de droom bang voor t ontwaken
Omdat ze dan de waarheid hoort
Ze wacht op wie haar nu willen plukken
Op wie haar tranen steelt
Zo bang om vroeg te sterven
Voor ze werkelijk heeft geleefd

En is de nacht zo koud en eenzaam
Duurt het wachten veel te lang
Denk dan maar dat geluk alleen is
Voor wie er hevig naar verlangt
Denk dan maar dat bittere winters
En dikke lagen sneeuw
Nog nooit hebben verhinderd
Dat de roos hen overleeft

 

Ann Christie 

 

18. In het teken van de ram

 Als ik op straat loop, kijken ze
Als ik ze aankijk lijken ze
Op schapen die de slager tegenkomen
Ze hebben geen verweer
Geen wil, geen spoor van moed
En vluchten voor mijn driftig bloed
Dat hun vervolgt
Tot in hun bange dromen

 

Maar soms zal ik een nacht
Warm zijn als de zon
Lief zijn als een bloem
Verrukt zijn als een kind
Zacht zijn als een lam
Ik ben geboren
In het teken van de Ram

 

Wanneer de knoppen springen dan
De eerste vogels zingen dan
Begint mijn ogengrijs
Naar groen te glijden
En soms dwaal ik alleen
Door stormen langs het strand
En zoek de warme sterke hand
Die mij zal dwingen en zal leiden

 

Maar soms ben ik alleen
Eenzaam met mezelf
Onhandig met m'n kracht
En bang voor m'n geluk
Grillig als een lam
Ik ben geboren
In het teken van de Ram

 

Ik zoek totdat ik vinden zal
Op alle vier de winden zal
Ik gaan tot ik van iemand zal gaan houden
Misschien wil ik te veel
Misschien blijf ik alleen
Voorgoed alleen, niet een
Die ik bemin en die ook
Van mij zal gaan houden

 

Ik zou zo graag een nacht
Branden als het vuur
Wild zijn als de storm
En blind zijn voor mezelf
Onschuldig als een lam
Ik ben geboren
In het teken van de Ram

 

Astrid Nijgh

 

 

19. Waarheen, waarvoor

 Waarheen leidt de weg die we moeten gaan?

Waarvoor zijn wij op aard'?

Wie weet wat er is achter ster en maan?

Hoe lang duurt nog de nacht?

 

Waar ligt het land waar we mogen zijn?

En wat is de taak die ons wacht?

Waar is de geest die met ons leeft?

Die ons de vrede geeft?

 

Waar staat de poort die ons binnenlaat?

En die ons ook beschermt?

Hoeveel offers werden er gebracht?

Toch nog blijft het nacht.

 

Waar dan is het licht op ons duistere pad?

De hand die ons geleidt?

En hoe lang, ja hoe lang nog duurt de tijd?

Dat wij zijn bevrijd?

 

Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?

Waarvoor zijn wij op aard'?

Wie weet wat er is achter ster en maan?

Hoe lang duurt nog de nacht?

 

KAREL H. HILLE

 

(Amazing Grace)

 

20. Zo zal het zijn

Doof nu 't licht en sluit je ogen
en vergeet de strijd
jouw leven hier is omgevlogen
maar je liefde blijft.


Maar waar jij gaat
zijn zon en maan gelijk
de kleinste bloem
is daar als de hoogste eik
en alle koningen en kinderen
zijn daar gelijk.


Laat nu die laatste droom maar komen
en wees niet meer bang
jouw nacht van vrede is gekomen
na een levenlang.


En waar jij gaat daar is geen haat of pijn
het heetste vuur
wordt dat als van een kaars zo klein
zoals de zon schijnt na de regen
zo zal het zijn.


En waar jij gaat daar zullen vriend en vijand
samen gaan
wat stof is zal tot stof vergaan
en elke storm komt weer tot rust daar
zo zal het gaan.


En waar jij gaat laat ik mijn hart en ziel
met jou meegaan
jouw taak op aarde is voldaan
zoals je was in alle liefde
zo zal je gaan.

 

Rob de Nijs/Belinda Meuldijk

 

21. Ik heb je nooit een rozentuin beloofd

 Ik heb je nooit een rozentuin beloofd.
Ik heb alleen gezegd dat er een tuin zou komen.
Maar jij, jij had alleen maar rozen in je hoofd
en daar bleef je over malen en van dromen.

 

Je hebt het onkruid niet gewild en niet gezien
hoe ik me in het zweet heb staan te spitten,
hoe ik me aan de keien en de modder heb vertild.
Jij bleef maar aan die vage rozen klitten.

 

En toen na jaren zwoegen die tuin er eindelijk was,
maar als een ruw stuk grond om samen te ontginnen,
zei jij alleen: Een tuin? Maar waar zijn alle rozen nou?
En je liep weg en ging teleurgesteld naar binnen.

 

Maar ik heb je nooit een rozentuin beloofd.

Ik heb alleen gezegd dat er een tuin zou komen.
En zolang jij rond blijft lopen met die rozen in je hoofd,
moet je maar weg. En je hoeft pas terug te komen

als je ook kunt houden van het onkruid en de stenen,
en de schrammen en de blaren op mijn handen ook wilt zien.
En als alles mee wil zitten en we blijven samen spitten,
groeit er op een dag n roos... misschien.

 

Paul van Vliet

 

 

22. Wachters op de drempel

 Wanneer op een dag het ineens tot je doordringt
Dat je zo niet langer verder wilt gaan
En dat je niet langer onverschillig kunt denken
Het zal mijn tijd wel duren - ik zie het wel aan

Dat betekent - dat er blijkbaar toch iets in jou werkte
Je switchte daarom ook van kanaal
Prijs je gelukkig dat jij het bemerkte
Ook al was het niet meer dan een simpel signaal
Van de wachters op de drempel- van het voorportaal.

Zolang je gezond blijft - weet je niet beter
Zolang je succes duurt - zolang je nog scoort
Nee - dan sta je niet stil bij hetgeen wat je voortdrijft
Want je bent net een sneltrein zo raas je maar voort

Maar toch komt er 'n keer - een moment van bezinning
Ofwel bots je in een klap frontaal
En dan kom je jezelf zo hopeloos tegen
Maar je kunt het ook zien als een tijdig signaal
Van de wachters op de drempel- van het voorportaal.

Ieder mens krijgt zegt men - ook al duurt het maar even
Kort voor zijn dood nog een soort visioen
En daarin aanschouwt hij zichzelf - heel zijn leven
Van het prilste begin tot z'n laatste seizoen

De een noemt die inblik 'De spiegel van Karma'
Een ander 'Het eind-tribunaal'
Maar wat er daarna komt dat blijft een mysterie
Ja de vraag is: komt er uiteindelijk - nog 'n signaal
Van de wachters op de drempel- van het voorportaal.

 

 

Tekst: Dimitri Van Toren
 CD: En dan weer daar

 

23. Bij hoog en bij laag.

 Het uitzicht dat de mens verkrijgt
Die schouwend op een bergtop staat
Is groots en daarom zeer terecht
De beloning voor zijn daad

En de zon die slechts de top verlicht
Beneden hangt een mistgordijn
Staat pal boven de alpinist
En maakt diens schaduw klein

En de klimmer - hij is sprakeloos
Ja - hij kan zijn geluk niet op
En dan ontwaart hij innerlijk diep geroerd
In de verte nog een hogere top

En daar achter moeten nog hogere zijn
En hij glimlacht en gaat heen
Tevreden in de wetenschap
Er is een berg voor iedereen

En iedere berg heeft zijn plateau
Zijn uitzicht zonder weerga
Doch de weg daarheen - dat kronkelend pad
Gaat zelden linea recta

Maar in hoeverre zou je slagen
Stevig in je schoenen staan
Als je het dieptepunt trotseerde
Als je door een hel moest gaan

Kun je hoon en spot verdragen
Kun je omzien zonder wrok
Kun je afzien alle dagen
Zonder klagen en gemok

En kun je - als je zo moet lijden
Je ook verzoenen met dat leed
En de beproeving accepteren
Zoals Mozes destijds deed

Die het land dat hem beloofd was
Zelfs niet betreden mocht
En alleen zou zien vanuit de verte
Na een lange barre tocht

Denk je eens in - zo'n veertig jaren
Door een brandende woestijn
Via een eindeloze omweg
Maar toch kwam hij - waar hij moest zijn

Want waar een wil is - daar is een weg
En waar een weg is - houdt het niet op ja -
kom je verder en langzaam uit het dal
En almaar dichter bij de top - dus geef het niet op.

 

Tekst: Dimitri Van Toren

CD: En dan weer daar

 

24. Als ik doodga

 Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta
dan zal ik rustig blijven wachten tot ze mij komen halen

de goede geesten van het licht

want ze zullen me leiden

naar de eeuwig groene weiden

 

Als ik doodga zal ik helemaal niet bang zijn

Ik zal zelfs heel tevreden zijn

Want ik heb vertrouwen in wat er komen zal.

Niemand loopt verloren

als hij op weg is naar t heelal.

 

Als ik doodga dan zal God me vragen

wat ik met al die mooie dagen

van mijn leven heb gedaan.

Hij zal me vragen waar ik zat

of ik aan Hem wel heb gedacht

toen ik Hem niet nodig had.

 

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta

begint alles van tevoren

want ik word opnieuw geboren

Eer alles is voltooid

Zal ik nog dikwijls moeten sterven

maar echt doodgaan doe ik nooit.


Urbanus

 

25. Pastorale

 

Mijn hemel blauw met gouden hallen

Mijn wolkentorens, ijskristallen

Kometen, manen en planeten, aah alles draait om mij

En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven

Boort mijn vuur, mijn liefde, zich in de aarde

En bij het water speelt een kind

En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach

 

'k Hou van je warmte op mijn gezicht

Ik hou van de koperen kleur van je licht

Ik geef je water in mijn hand

En schelpen uit het zoute zand

Ik heb je lief, zo lief

 

Ik scheur de rotsen met mijn stralen

Verhoog de meren in de dalen en

Onweersluchten doe ik vluchten, aah als de regen valt

Verberg je ogen in een hand

Voordat m'n glimlach ze verbrandt

M'n vuur, m'n liefde, mijn gouden ogen

't Is beter als je nog wat wacht

Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan

 

De nacht is te koud, de maan te grijs

Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis

Daar wil ik zijn alleen met jou

En stralen in het hemelblauw

Ik heb je lief, zo lief

 

Als ik de aarde ga verwarmen

Laat ik haar leven in m'n armen

Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht

Maar soms ben ik als kolkend lood

Ik ben het leven en de dood

In vuur, in liefde, in alle tijden

M'n kind ik troost je, kijk omhoog

Vandaag span ik mijn regenboog

Die is alleen voor jou

 

Nee nooit sta ik een seconde stil

 

'k Wil liever branden neem me mee

 

Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil

 

Wanneer je vanavond gaat slapen in zee

 

Geen leven dat ik niet begon

 

En vliegen langs jouw hemelbaan

 

Je kunt niet houden van de zon

 

Ik wil niet meer bij jou vandaan

 

Ik heb je lief, zo lief

Ik heb je lief, zo lief

Ik heb je lief, zo lief

Ik heb je lief, zo lief

Ik heb je lief, zo lief

 

Liesbeth List & Ramses Shaffy

Tekst: Lennaert Nijgh Muziek: Boudewijn de Groot

 

26. Het leven was lijden

 

Toen ik bij jullie at en je vader verbood
Dat ik tijdens 't bidden m'n ogen sloot
Gaf ik toe, daar ik niet arrogant wilde lijken
Maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken

 

En vanaf dat moment heb ik altijd geweten
Dat dat niet enkel gold voor 't gebed bij 't eten
Zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde
Hij beheerste je leven tot in t absurde

 

En op zondag het bos in, dat mocht dan nog wel
Net als in de romances van 't weekblad Libelle
Maar als ik op zondag dan je hand wilde vatten
Nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten

 

refr.:
Want 't leven was lijden, als je danste een heiden
Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig
Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke
Als je lui in de zon lag, als je fietste op zondag
Kortom alles was verkeerd, want dat had je geleerd

 

't Was verdomde moeilijk om jou te versieren
Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren
Elke keer moest ik weer je complexen verdringen
Ja, ik mocht naar de kerk maar ik kon nooit eens zingen

 

Een keer sliep je met mij maar je was niet alleen
Want de satan of wie ook hing steeds om je heen
Als die er niet was, was je vader d' r wel
Met een spreuk uit de bijbel van zonde en hel,

refr.


Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald
En je kans op wat liefde en vriendschap verknald
Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven
Om je borsten, je dijen, je hart echt te geven

 

Kom, ik stap maar eens op want ik ben overbodig
Heel veel sterkte voor later
Want dat heb je wel nodig

 

Robert Long

 

a. Turn! Turn! Turn!

 To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to be born, a time to die.
A time to plant, a time to reap.
A time to kill, a time to heal.
A time to laugh, a time to weep.

 

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to build up, a time to break down.
A time to dance, a time to mourn.
A time to cast away stones.
A time to gather stones together.

 

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time of love, a time of hate.
A time of war, a time of peace.
A time you may embrace.
A time to refrain from embracing.

 

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to gain, a time to lose.
A time to rend, a time to sow.
A time for love, a time for hate.
A time for peace, I swear it's not too late.

The Byrds

 

b. Be

 Lost

On a painted sky

Where the clouds are hung

For the poets eye

You may find him

If you may find him

 

There

On a distant shore

By the wings of dreams

Through an open door

You may know him

If you may

 

Be

As a page that aches for words

Which speaks on a theme thats timeless

While the sun God will make for your day

Sing

As a song in search of a voice that is silent

And the sun God will make for your way

 

And we dance

To a whispered voice

Overheard by the soul

Undertook by the heart

And you may know it

If you may know it

 

While the sand

Would become the stone

Which begat the spark

Turned to living bone

Holy, holy

Sanctus, sanctus

 

Be

As a page that aches for word

Which speaks on a theme that is timeless

And the one God will make for your day

Sing

As a song in search of a voice that is silent

And the one God will make for your way

 

Neil Diamond

 

c.  Lonely Looking Sky

 Lonely looking sky

Lonely sky, lonely looking sky

And being lonely

Makes you wonder why

Makes you wonder why

Lonely looking sky

Lonely looking sky

Lonely looking sky

 

Lonely looking night

Lonely night, lonely looking night

And being lonely

Never made it right

Never made it right

Lonely looking night

Lonely looking night

Lonely looking night

 

Sleep we sleep

For we may dream

While we may

Dream we dream

For we may wake

One more day

One more day

 

Glory looking day

Glory day, glory looking day

And all its glory

Told a simple way

Behold it if you may

Glory looking day

Glory looking day

Lonely looking sky

 

Neil Diamond  

From the album: Jonathan Livingston Seagull

 

d. What would you do?

 What would you do?

what would you do

if Jesus came to spend some time with you.
if Jesus came to your house

to spend a day or two
If He came unexpectedly

I wonder what you'd do


When you saw Him coming

would you meet Him at the door
With arms outstretched and welcome

to your heavenly visitor
Or would you need to change some things

before you let Him in
Like burn some magazines

and put the Bible they'd been


Oh I know that you'd give your nicest room

to such an honoured guest
And all the food you would serve to Him

would be the very best
And you'd keep assuring Him

that you where glad to have Him there
That serving Him in your home

was a joy beyond compare


But what about your family conversation

would it keep up its normal pace
And would you find it hard each meal

to say a table grace
Would you be glad to have Him stay

forever on and on
Or would you sigh of great relief

when finally he had gone


You know it might be interesting

to know the things you'd do
If Jesus came in person

to spend some time with you
What would you do

if Jesus came to spend some time with you

 

Porter Wagner

met dank aan Jeltje

 

e.  If It Be Your Will

If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will

If it be your will
That a voice be true
From this broken hill
I will sing to you
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing

If it be your will
If there is a choice
Let the rivers fill
Let the hills rejoice
Let your mercy spill
On all these burning hearts in hell
If it be your will
To make us well

And draw us near
And bind us tight
All your children here
In their rags of light
In our rags of light
All dressed to kill
And end this night
If it be your will

If it be your will.

 

Leonard Cohen   

f. Josh Groban

"You Are Loved (Don't Give Up)"

 
Don't give up
It's just the weight of the world
When your heart's heavy
I...I will lift it for you

Don't give up
Because you want to be heard
If silence keeps you
I...I will break it for you

Everybody wants to be understood
Well I can hear you
Everybody wants to be loved
Don't give up
Because you are loved

Don't give up
It's just the hurt that you hide
When you're lost inside
I...I will be there to find you

Don't give up
Because you want to burn bright
If darkness blinds you
I...I will shine to guide you

Everybody wants to be understood
Well I can hear you
Everybody wants to be loved
Don't give up
Because you are loved

You are loved
Don't give up
It's just the weight of the world
Don't give up
Every one needs to be heard
You are loved

Geef niet op (je bent geliefd)

 

 

Geef niet op

Het is maar het gewicht van de wereld
wanneer je hart zwaar is
Ik,  ik zal het voor je optillen.

Geef niet op
Omdat je gehoord wilt worden
Als stilte jou in zijn macht heeft,
Zal ik, ik die voor je breken.

Iedereen wil begrepen worden,
Nou, ik kan je horen
Iedereen wil geliefd zijn.
Geef niet op
want je bent geliefd !!!

Geef niet op
Het is de pijn die je verbergt
Wanneer je van binnen verloren bent
Ik zal er zijn om je te vinden

Geef niet op
Omdat je helder wilt branden
Wanneer het donker je blind maakt
Ik zal schijnen om je te leiden

Iedereen wil begrepen worden
Nou ik kan je horen
Iedereen wil geliefd zijn.
Geef niet op
Omdat je geliefd bent

Je bent geliefd.
Geef niet op
Het is maar het gewicht van de wereld
Geef niet op
Iedereen wil gehoord worden
jij bent geliefd

 

Believe


Children sleeping, snow is softly falling
Dreams are calling like bells in the distance
We were dreamers not so long ago
But one by one we all had to grow up
When it seems the magic's slipped away
We find it all again on Christmas day

Believe in what your heart is saying
Hear the melody that's playing
There's no time to waste
There's so much to celebrate
Believe in what you feel inside
And give your dreams the wings to fly
You have everything you need
If you just believe

Trains move quickly to their journey's end
Destinations are where we begin again
Ships go sailing far across the sea
Trusting starlight to get where they need to be
When it seems that we have lost our way
We find ourselves again on Christmas day

Believe in what your heart is saying
Hear the melody that's playing
There's no time to waste
There's so much to celebrate
Believe in what you feel inside
And give your dreams the wings to fly
You have everything you need
If you just believe [x4]

Just believe

Geloof..

 

 Kinderen slapen, er valt zachtjes sneeuw
Dromen roepen ons als bellen in de verte
Nog niet zo lang geleden waren we dromers
Maar n voor n moesten we opgroeien
Als het lijkt of de magie weg is gegleden
Zullen we haar terugvinden op Kerstdag

Geloof in wat je hart je vertelt
Hoor de melodie die speelt
Er is geen tijd die je kan verspillen
Er is zoveel te vieren
Geloof in wat je vanbinnen voelt
Geef je dromen vleugels om te vliegen
Je hebt alles wat je nodig hebt
Als je gewoon gelooft

Treinen bewegen snelnaar het einde van de reis
Bestemmingen zijn daar waar we beginnen
Boten gaan varen, ver over de zee
Vertrouwend op het licht van de sterren
Om te komen waar ze moeten zijn
Als het lijkt dat we de weg kwijt zijn geraakt
Zullen we onszelf terugvinden op Kerstdag

Geloof in wat je hart je vertelt
Hoor de melodie die speelt
Er is geen tijd die je kan verspillen
Er is zoveel te vieren
Geloof in wat je vanbinnen voelt
Geef je dromen vleugels om te vliegen
Je hebt alles wat je nodig hebt
Als je gewoon gelooft
 
   Geloof

Mon Crdo

 


Oui je crois, qu'une vie a commence avec un mot d'amour
Oui je crois, que la mienne commence partir de ce jour
Oui je crois, tous les mots d'amour que tu inventes pour moi
Oui je crois, tout ce que tu me dis parce que je crois en toi.

Aussi vrai qu'avec un peu d'amour on fait tourner la terre
Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumire
Aussi vrai que ma vie tient au fil de nos joies

Oui je crois, que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi
Je crois, que tout l'amour du monde est l quand tu es prs de moi
J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras.

Oui je crois, qu'on peut btir un monde avec des mots d'amour
Oui je crois, que nous ferons ce monde nous deux chaque jour
Oui je crois, qu'il nous faudra mler nos larmes et nos joies
Mais je crois, que j'aimerai la vie si je vis avec toi

Aussi vrai qu'avec un peu d'amour on fait tourner la terre
Aussi vrai que tes yeux sont ma seule lumire
Aussi vrai que ma vie tient au fil de nos joies

Oui je crois, que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi
Je crois, que tout l'amour du monde est l quand tu est l,
Je crois chaque vrit qui me viendra de toi...

Oui je crois !

 

 

Mireille Mathieu

 

 

Santa Maria

 

 

 

In den Bergen von Mexiko -- Santa Maria,

Kniet ein Mdchen vor deinem Bild -- Santa Maria,
Denn Antonio zog fort in die Stadt
Weit in den Norden
Und kein Gru kam,
Kein Brief was je aus ihm geworden.


La ein Wunder geschehen, Santa Maria!
Klingen nachts ihre Lieder
Fern zu den Sternen empor.
Ich will ihn wiedersehen, Santa Maria,
Bring' den Einen mir wieder,
Den ich einst verlor,


Und er sagte: "Ich bleib' dir treu".
Dort in El Paso
Ich such' Arbeit fr mich und Geld,
Dort in El Paso
Bis zur Hochzeit da bin ich zurck
In ein paar Wochen.
Doch die Jahren vergeh'n,
Hat er sein Wort gebrochen?


La ein Wunder geschehen, Santa Maria!
Klingen nachts ihre Lieder
Fern zu den Sternen empor.
Ich will ihn wiedersehen, Santa Maria,
Bring' den Einen mir wieder,
Den ich einst verlor.


La ein Wunder geschehen, Santa Maria!
Klingen nachts ihre Lieder
Fern zu den Sternen empor.
Ich will ihn wiedersehen, Santa Maria,
Bring' den Einen mir wieder,
Den ich einst verlor,
Bring' den Einen mir wieder,
Den ich einst verlor.

 

 

Mireille Mathieu

 

  Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  
**********

Stem Spirituele Vrienden in de
Top 100 NL**********

 LetsStat website statistieken