Om even stil te worden.

Meditatieteksten.

 

01. Bezinningscitaten – 02. Zelfgenezing/zelfbescherming – 03 Het Christusleven (Steiner)  - 04. Raja Yoga – 05. Leven en dood (Krishnamurti) – 06. Zeemeditatie – 07. Meditatieve tekst over ‘geluid’- 08. Soms kun je zomaar verdwijnen - 09. De wereld is zoals je haar ziet - 10. Meditatie - Hazrat Inayat Khan -

Bezinningscitaten
Hans Stolp en Harm Wagenmakers-
stichting de Heraut


Een nieuw begin: je ontvangt het alleen als een geschenk als je ervoor open kunt staan en niet alleen maar op zoek bent naar zekerheid en veiligheid. Een nieuw begin: voor díegene is het een geschenk die vol verwachting als een kind zich durft open te stellen. Een nieuw begin: word als een kind, en het leven wordt stralend nieuw voor jou.

 

Hoe langer ik leef, hoe ouder ik word, des te meer word ik me ervan bewust, dat veel dingen waar ik mij vroeger veel zorgen over maakte, zich gewoon in de tijd hebben opgelost. Daarom wil ik mij vanaf vandaag minder zorgen gaan maken over dingen waar ik nu de afloop nog niet van weten kan. Ik wil nu enkel nog leren vertrouwen op de liefdevolle wijsheid van God.

 

Gedachten zijn de grootste krachten in de natuur. Wanneer je aan mooie en goede dingen denkt, dan voel je je beter, dan wanneer je je gedachten richt op negatieve en lelijke dingen. Vanaf vandaag ga ik mijn aandacht bewust op goede en positieve dingen richten, zodat ik daardoor rustiger word en vrolijker, en er uiterlijk ontspannen en beter uit ga zien.

 

'Nee' leren zeggen is net zo belangrijk als 'ja' leren zeggen. Omstreden durven zijn net zo belangrijk als geliefd zijn. Maar wijs is de mens die weet wanneer het 'ja' zal zijn en wanneer 'nee'. Wijs is degene wiens ja en nee niet uit eigenbelang voortkomen, maar uit een dieper weten.

 

Er schijnt een licht in je hart. Het is de Universele Liefdeskracht die in ieder levend organisme de kern of de bron is van zijn of haar leven. Die bron is een tijdloos Kosmisch Licht van zuiver Liefde. Ook jij bent in staat dat licht vanuit jezelf naar de wereld om je heen te doen uitstralen. Open je hart en laat je liefde stromen, onvoorwaardelijk. Dan doe je de wil van God.

 

Leer zó te spreken dat je de ander geen schuldgevoel meegeeft. Niemand anders is verantwoordelijk voor jouw onmacht en verdriet dan jij alleen. Niemand kun je verwijten wat bij jouw levenslot behoort: eens heb je daar zelf voor gekozen. Je mag slechts hopen dat anderen je zullen helpen om je verdriet te dragen; je mag het nooit verwachten of verlangen.

 

Kinderen wéten nog. Ze weten nog waar ze vandaan komen, en ze herinneren zich vaak nog het licht van God. Kijk in de ogen van een pasgeborene, en je leest daarin de eeuwenoude wijsheid die het kind vanuit de geestelijke wereld meenam. Beschouw het kind dan ook als een gelijkwaardige, en geef het in gelijkwaardigheid de leiding die het nodig heeft.

 

Vanaf vandaag wil ik proberen te denken zoals God denkt: ruim, universeel en onpartijdig in plaats van zelfzuchtig, klein en bekrompen. Vanaf vandaag wil ik me niet langer afgescheiden voelen van het geheel. Ik wil uit mijn gevangenis van kortzichtigheid en bekrompenheid breken. Vanaf vandaag wil ik me meer vrij gaan voelen. Een kind van God, dat ben ík.

 

Meer dan 50% van de Amerikanen die een geliefde verloren hebben aan de dood, krijgen na haar of zijn dood een teken van leven vanuit die andere wereld, waar ze nu leven. Het komt dus vaker voor dat je wél een levensteken of een boodschap krijgt van een gestorven geliefde, dan dat je er geen krijgt!

In liefde leven wil niet zeggen dat je het alleen met ánderen fijn moet leren hebben en met een ander gelukkig moet proberen te worden. Het is op de eerste plaats belangrijk dat je met jezelf gelukkig leert zijn, en van daaruit straal je dan vanzelf een vredige, liefdevolle energie naar buiten toe uit. Dankbaar naar God kunnen zijn voor het leven zelf, is de sleutel daartoe.

 

Hoe word je een wijs mens? Sta stil bij je eigen gevoelens en neem die serieus. Maak jezelf bewust in welke opzichten jij jezelf nog slachtoffer voelt van het leven of van andere mensen. Durf dán die gevoelens van woede en verdriet alsnog te doorleven en los te laten. Wie dat doet is geen slachtoffer meer, maar een sterk en zelfbewust mens.

 

Slapen moeten we allemaal, omdat in de heilige rust van de slaap, alle cellen van ons lichaam, en de krachten van onze geest hersteld en vernieuwd worden.
Maar voor veel mensen is de periode waarin geslapen dient te worden een marteling.
Ze kunnen de slaap niet vatten. Zorg ervoor dat je in je slaapkamer omgeven bent door liefdevolle, mooie dingen, en praat met God.

 

Wat zijn we bang om iets in ons leven kwijt te raken. We verzekeren van alles om maar te voorkomen dat we schade zullen ondervinden, door verlies van dingen die we ons, vaak met moeite en pijn, verworven hebben. Maar het leven is tijdelijk, en alle materiële zaken die we 'bezitten', hebben we in bruikleen. Kun je er desondanks, met zekerheid van genieten?

 

Opnieuw geboren worden: dat is het geheim en de essentie van het leven. Wie het kent, begrijpt het; wie het niet heeft meegemaakt, begrijpt er meestal niets van.
Opnieuw geboren worden: zó veranderen door wat het leven doet, dat je met andere en nieuwe ogen naar het leven kijken gaat, dat je de geheimen van het leven begrijpen gaat, en dat je groeit in liefde.


Ken je de bomen en weet je hun namen?  Ken je de vorm van hun blad en het patroon van hun schors? Je verbinden met de natuur - de bomen, de vogels, de bloemen, de grassen etc. - is essentieel voor de ontplooiing van ons wezen. Want wie zich verbindt met de natuur en haar leert liefhebben, die hoort hoe God zichzelf uitspreekt in de natuur; die hoort God in zichzelf.

 

Veel mensen die terugkijken op hun leven, zien dingen waar ze spijt van hebben en die ze graag nog over zouden willen doen omdat ze achteraf inzien hoe het beter had gekund.
Maar ze vergeten dat als de tijd teruggedraaid zou kunnen worden, ze dezelfde gevoelens als tóen zouden hebben en dat ze tóen handelden zoals ze voelden dat het goed was.  Het móest zo zijn.

 

Zoek je nog steeds een vader, hunker je nog steeds naar een begrijpende moeder?
Kom je nog steeds in opstand, overal waar je een soort vaderlijk gezag vermoedt? Zet je je nog steeds af tegen elke zorg die lijkt op een moederlijke zorg?
Zet je niet langer af tegen je ouders, maar neem hen op in je wezen, wórdt je ouders. Dan, eindelijk, ben je volwassen.

 

Sta eens stil bij je dromen; bij wat je eigenlijk zou wensen voor jezelf, voor wie je lief zijn, en voor deze wereld. Durf eens te dromen, zoals je misschien deed toen je jong was. Droom maar van een wereld die vrede kent, droom maar van liefde die alle verdriet wegvaagt, droom, droom, droom. Want onze dromen zetten echt een kracht in beweging die genezing brengt.

Methode tot zelfgenezing/zelfbescherming
Door controle van de zintuigen en de gedachten


Ik verbind mijn hoofd met mijn hart
Mijn hart met het hart van de Schepper en
met het hart van moeder aarde
ik maak al mijn chakra's open
al mijn negatieve energieën, gedachten stuur ik terug naar het licht
in plaats hiervan ontvang ik goddelijke energieën
ik vul elk plekje, elke porie van mij hiermee
zodat ik nergens pijn hoef te voelen en vast te houden
ik bouw een prachtige regenboogkoepel om mezelf heen
en activeer de regenboogenergie erin
mijn verbinding met de Schepper is nu compleet
ik ben ook beschermd
deze koepel vul ik aan met Liefde, Kracht, Zuiverheid, Vrede
Tolerantie, Geweldloosheid, Geloof en Vertrouwen
Ik Ben Geloof, ik Ben Vertrouwen
Al deze goddelijke kwaliteiten Ben ik
Ik ervaar wat het betekent ze te Zijn

Ik ga nu naar mijn gedachten
ik geef mijn gedachten al het goud, zilver en de regenboogenergie
ik schenk ze wat ze nodig hebben vandaag
Ik ben de Meester van mijn gedachten
zij zijn mijn dienaren, ik kan met ze doen wat ik wil
Ik schenk ze veel discipline
en al de goddelijke kwaliteiten waar ze vandaag om vragen
ook tijdens mijn slaap blijf ik hun Meester
mijn gedachten verbind ik met mijn hart
zodat ik ook weer vandaag kan Denken met mijn Hart

Ik ga nu naar mijn ogen
ik schenk mijn ogen twee prachtige diamanten
ik kleur ze met de regenboogkleuren
mijn ogen worden zo steeds schoongemaakt
zodat ik vandaag alles in de juiste perspectieven kan zien
heel helder, heel zuiver, zonder oordeel, heel zacht
alles wat ik vandaag zien moet zal ik zien
wat ik niet nodig heb glijdt van mijn blik af
mijn ogen zullen de liefde en de schoonheid van anderen zien
hun kwaliteiten, zodat ik mij daarmee kan verbinden
zo kan ik goed met hen samenwerken en Zijn

Mijn neus vul ik met gouden energie zodat ik
de geur van Liefde blijf ruiken

Mijn mond giet ik vol met de regenboogenergie, goud en zilver
ik verbind mijn mond met mijn hart
het hele kanaal naar mijn hart toe, wordt schoongemaakt
ook mijn hele mond wordt gespoeld
alle hardheid, alle liefdeloosheid
alle onzuiverheid worden eruit gespoeld
elk woord dat ik zal spreken zal afkomstig zijn uit mijn hart
mijn woorden zullen zuinig zijn
ze zullen zich aanpassen aan de situatie
wat gezegd mag worden zal het uitspreken
het overbodige zal wegblijven
mijn woorden zullen zacht, zoet en liefdevol zijn
en toch krachtig en zuiver blijven

Ik maak mijn oren ook schoon met de goddelijke energie
zodat ik vandaag goed kan horen en luisteren
wat ik nodig heb voor vandaag zal ik opnemen
het overbodige geluid laat ik niet toe

Ik stel al mijn zintuigen onder beheer van de Schepper
Ik ben goed beschermd
Daarom kies ik er heel bewust voor om mij
Niet in verbinding te stellen met negatieve energieën van anderen
als ze bij mij binnenkomen transformeer ik ze en stuur ze terug
vandaag zal ik steeds mijn energieën blijven verschonen

Ik dank de Schepper, de engelen, al mijn helpers voor hun hulp
mijn keus is om steeds in verbinding te blijven met hen
In samenwerking met hen
blijf ik waakzaam en gelukkig

Jane Haridat
Juli 1999.

Het Christusleven

Rudolf Steiner.

 

Christus is het allerhoogste Zonnewezen.

Zijn geest is het die zich in het zonlicht openbaart.

Zijn levensadem is het die in de lucht de aarde omspoelt en die met iedere ademteug in ons binnendringt.

Zijn lichaam is de aarde waarop wij wonen.

Feitelijk voedt hij ons met zijn vlees en bloed.

Want wat wij ook als voedsel in ons opnemen, het is uit de aarde, uit zijn lichaam, genomen.

Wij ademen zijn levenskracht in die hij ons door het plantendak van de aarde toestroomt.

Wij schouwen in zijn licht, want het licht van de zon is zijn geestesstralen.

Wij leven in zijn liefde, ook fysiek; want wat wij als warmte van de zon ontvangen is zijn geestelijke liefdeskracht die wij als warmte beleven.

Onze geest wordt door zijn geest aangetrokken, net zoals ons lichaam vastzit aan zijn lichaam.

De aarde is zijn heilig lichaam, die wij met onze voeten betreden.

De zon is de verkondiging van zijn heilige Geest waarnaar wij mogen opzien.

De lucht is de verkondiging van zijn heilig leven dat wij in ons mogen opnemen.

Opdat wij ons Zelf, onze Geest, bewust zouden worden en daardoor zelf Geestwezen konden worden, offerde zich deze hoge Zonnegeest, verliet hij zijn koninklijke woning, steeg hij af en nam een fysiek kleed aan op aarde.

Zo is hij fysiek in de aarde gekruisigd.

Hij echter omspant geestelijk de aarde met zijn licht en zijn liefdeskracht en alles wat daarop leeft is zijn eigendom.

Hij heeft ons liefgehad sinds het oerbegin van de aarde.

Wij moeten zijn liefde in ons tot Wezen laten worden.

Dat alleen betekent werkelijk leven, alleen daar is ware Geest, ware zaligheid mogelijk.

Niet van onszelf uit kunnen wij zuiver en heilig worden, alleen van dit Christusleven uit.

Al ons streven en worstelen is tevergeefs zolang ons niet dit hogere Leven vervult.

Dat alleen kan als een zuivere, heldere stroom alles uit ons leven wegspoelen wat nog ongelouterd is.

Hij is de Zielengrond waaruit dit zuivere lichtleven op kan stijgen.

Daar moeten wij onze woning zoeken, aan zijn voeten en aan de overgave aan hem.

Dan zal hij ons zelf omvormen en ons zelf met zijn goddelijk liefdesleven doorstromen tot wij licht en zuiver worden als hij. Hem gelijk.

Tot hij zijn goddelijk bewustzijn met ons delen kan.

Door zijn licht moet de ziel zuiver, dat wil zeggen wijs worden.

Zo kan zij zich met zijn Leven verenigen.

Dan is dat de vereniging van Christus en Sophia, de vereniging van het Christusleven met de door zijn licht gelouterde mensenziel.

RAJA YOGA MEDITATIE

 

Houd je ogen open en laat je blik, zonder te staren, op een bepaald punt rusten.
Besteed even geen aandacht aan alles wat je om je heen ziet of hoort.

Probeer niet om je denken te stoppen, maar laat je ook niet door je eigen gedachten meeslepen. Word een toeschouwer van je eigen geest. Langzaam maar zeker zal de snelheid van je denken afnemen en zul je je rustiger gaan voelen.

Neem nu een positieve gedachte over jezelf, zoals 'ik ben een vredig mens'. Houd die gedachte vast en ervaar jezelf als vredevol.

Accepteer, ervaar en verspreid de positieve gedachten die voortkomen uit deze ene gedachte.

 

I - MYSELF AND MY HOME

 

1. WHAT AM I?

The essential first step on the path of Raja Yoga is to realise this, - "What am I?"

I see through my eyes.. . I hear through my ears, , , I direct my body to move, and it moves. . . I observe the results of my actions…..

I have awareness, my body does not. I AM NOT MY BODY!

My body is "mine" . . . I am not this face, these features, or this bodily name. . . I can think and know . . . I am not made up of the matter which shapes my body . . . this body is not "me", . , . I feel detached from this body. . . and a feeling of stillness and silence comes over me……

 

2. I AM SOUL

I now withdraw my attention, away from my physical organs . . . my open eyes are rested. . . My body sits there.

I focus my thought energy on myself, I-self…I now feel light as the bur­den of physical thought diminishes… I am thinking, remembering, observing myself. I am this eternal point of life energy ... this life energy that powers the body .. . I am non­material light… eternal soul… thinking, deciding, acting, observing, remembering ... thinking … deciding … acting… observing . .. remembering …. I the soul do action through the body … I the soul observe the results of my actions ... I am the rider, my body is the chariot ….

I concentrate my thoughts now on this one aspect . ... that I am a concentrated spark of life-energy . . . radiating light….

As my thoughts concentrate I fill with power… I become light. . . floating. . .and I find deep peace within.

 

3. THE THIRD EYE

The soul is located in the body at a point in the forehead, between the eyebrows. From this point, I direct the body to act, and I receive impulses from my sense organs via certain glands in the brain. . .

This is my seat, my throne in the body. Now I climb back onto my throne, regaining the power to rule over my actions and sense organs . .. As I gain power through yoga, I become established on my throne . . . . The "third eye", the screen of the mind, opens again . . . Now I can truly experience the light of the soul, and see this light in others . . .

I am soul. . . I move this body from my throne in the centre of the forehead ... I am light and weightless ... eternal . . . .

weightless ... eternal . . . .

Uit:  Over Leven en Dood  

Krishnamurti

 

Ojai, 7 juni 1932

 

Vraagsteller: U hebt gezegd dat dood, liefde en geboorte in essentie één zijn. Hoe kunt u beweren dat er geen on­derscheid is tussen de schok en het verdriet van de dood en de extase van de liefde?

 

Krishnamurti: Wat bedoelt u met de dood? Met de dood bedoelt u verlies van het lichaam, verlies van het geheu­gen en u hoopt, u denkt en u gelooft dat er na de dood iets blijft voortbestaan. Als iets verdwenen is, spreekt u van dood. Voor mij wordt de dood echter teweegge­bracht door de continuïteit van het geheugen en het ge­heugen is slechts het resultaat van begeerte, vastklampen en verlangen. Voor iemand die geen begeerte kent, be­staat de dood dus niet; voor hem is er geen begin en geen einde, geen pad van liefde, geen pad van het den­ken en ook geen verdriet. Luister alstublieft, ik probeerde uit te leggen dat ons streven naar het tegendeel altijd weerstand schept. Als ik angstig ben, streef ik naar moed. Maar de angst blijft mij achtervolgen, omdat ik in mijn streven naar moed slechts poog aan de angst te ontsnap­pen. Als ik mijzelf echter van angst bevrijd, dan bestaat angst noch moed voor mij. En ik zeg u dat de manier om dit te bereiken in bewustwording ligt, in alert worden en niet in het trachten u aan moed vast te klampen.

 

U moet vrij zijn en handelen zonder motief. Als u angstig bent, zal moedig handelen niet uw motief moeten zijn. U moet zich bevrijden van angst; dat is handelen zonder motief. Als u dit werkelijk begrepen hebt, zult u ontdekken dat de tijd niet meer bestaat en dat ook de dood als iets in de toekomst niet meer bestaat. De dood is slechts de gewaarwording van intense eenzaamheid. Als wij ons een­zaam voelen, haasten wij ons naar de ander, want wij willen verbondenheid ervaren, wij willen de tegenpool van eenzaamheid kennen. Dit is voor mij het streven naar tegendelen en daarin blijft de eenzaamheid altijd bestaan. Wanneer u de eenzaamheid echter onder ogen ziet, u er ten volle in verheugt en haar met bewustzijn tegemoet treedt, dan vernietigt u de eenzaamheid in het huidige moment. En bijgevolg bestaat er geen dood meer.

 

Alle dingen moeten vergaan. Met dingen bedoel ik: het lichaam, onze geaardheid, weerstand, hindernissen. Deze dingen zullen allemaal vergaan, moeten zelfs ver­gaan, maar de mens die vrij is in zijn denken, vrij in zijn emoties, de mens die vrij is van die weerstand en van die hindernissen zal onsterfelijkheid kennen. Maar dat bete­kent niet het voortbestaan van zijn eigen beperkingen, van zijn eigen persoonlijkheid en individualiteit; die be­staan slechts uit een opeenstapeling van begeerten, stre­vingen en verlangens. Misschien bent u het niet met mij eens, maar als u vrij bent van het denken, als u dit op zichzelf gerichte bewustzijn door middel van alertheid, door middel van het vuur van intense aandacht doorzien hebt, dan bestaat onsterfelijkheid en die onsterfelijkheid betekent volmaakte harmonie. Deze harmonie is niet het 'pad van liefde' of het 'pad van lijden', het is de toestand waarin elk onderscheid is weggevallen.

Zee Meditatie

door f. sagan

 

Ik liep naar de zee en dook erin onder. Op de bodem van de zee ontdekte ik een prachtige schelp, een roze en blauwe verstening, ik dook, om ze op te rapen, en bewaarde ze voorzichtig in mijn hand tot aan het ontbijt.


Ik verbeeldde me dat ze geluk zou aanbrengen, en dat ik ze de hele zomer niet in de steek zou laten.

Ik weet niet waarom ik ze niet verloren heb, zoals ik alles verlies.

Ik heb ze vandaag nog in mijn hand, roze en zacht, ze maakt  dat ik wel zou kunnen huilen.
Ik ga gauw over die periode heen, want ik ben bang dat ik, door steeds maar te zoeken, temidden van herinneringen terecht kom, die me terneerslaan.


Ik voel me zo na toe aan wat men het slechte geweten noemt, dat ik verplicht ben mijn toevlucht te nemen tot gebaren: een sigaret aansteken, een plaat opzetten, een vriend opbellen.


Van lieverlede begin ik dan aan andere dingen te denken. Maar ik houd daar niet van, geheugenzwakte te baat te moeten nemen, of luchthartigheid, in plaats van ertegen te vechten.  Ik herken die verschijnselen niet graag, zelfs al komen ze me goed van pas.

Meditatieve tekst over ‘geluid’

 

(geplaatst met toestemming van :

Annick Van Damme,

stem-therapeute – Oostende)

 

In het begin was er slechts duisternis en leegte.

De kosmos was slechts een eindeloos niets,

Geen licht, geen beweging, geen leven, geen geluid.

 

In haar leegte stuitte de duisternis op zichzelf.

Het werd zich bewust van de leegte, de stilte.

Kun je je deze stilte voorstellen, de stilte van het niets?

Kun je zo stil worden dat je het hoort?

Kun je naar de stilte in jezelf luisteren?

 

Adem diep en langzaam, zodat je adem in stilte je longen vult.

Voel hoe de binnenstromende lucht je keel ruimer maakt.

Voel de energie naar binnen stromen.

Luister naar deze energie, naar het niets.

Voel deze kern van stilte in je.

Adem terug langzaam uit.

 

Ook de kosmos ervoer die energie.

De energie werd vibratie.

Het was de vibratie van een geluid waaruit alle andere geluiden werden geboren.

Het heelal werd vervuld met geluid.

Het geluid werd één en vermenigvuldigde zich.

Het geluid werd alomtegenwoordig.

In je ademhaling, in je hart, in de wind, in de bomen en in de lucht.

Het leeft in je eigen geest en in het ritme van al je gedachten.

 

 copyright: Annick Van Damme.

 

 

 

Soms kun je zomaar verdwijnen.

 

Je zit in de schaduw van een boom,

je gedachten zijn niet bij het verleden of de toekomst,

je bent er gewoon - waar kun je dan zeggen dat jij bent?

Waar is het ik? Je kunt het niet voelen,

het is er niet. Het ego is nooit in het heden.

Het verleden is er niet meer,

de toekomst moet nog komen;

die zijn er dus allebei niet.

 

Het verleden is verdwenen, de toekomst is

nog niet verschenen - alleen het heden is.

En in het heden is niet zoiets als het ego te vinden.

 

In sommige Tibetaanse kloosters doen de

monniken nog steeds een meditatie

die tot de oudste behoort die we kennen.

Die meditatie gaat uit van de waarheid

waar ik het nu over heb.

De monniken leren ons dat je soms

gewoon kunt verdwijnen.

Terwijl je in de tuin zit,

krijg je de gewaarwording dat je verdwijnt.

 

Kijk eens hoe de wereld eruit ziet

als jij eruit verdwenen bent, als jij hier niet meer bent,

als je volkomen transparant bent geworden.

Probeer één seconde lang niet te zijn.

 

In je eigen huis, wees daar eens alsof je er niet bent.

Echt waar, het is een prachtige meditatie.

Je kunt binnen een etmaal verschillende

keren de proef nemen - een halve seconde is genoeg.

Stop een halve seconde met leven:

je bent er niet en de wereld gaat door.

 

Als het steeds sterker tot je begint door te dringen

dat de wereld zonder jou prima functioneert,

kun je met een ander deel van je leven kennismaken dat al zolang,

vele levens lang, niet op waarde is geschat.

En dat is je ontvankelijke kant.

Je laat gewoon toe, je wordt een doorgang.

De dingen gebeuren zonder jou.

 

Uit Osho: het oranje boek - leven wie ik ben.

 

De wereld is zoals je haar ziet.

 

 

 

Je gedachten verduisteren niet alleen de innerlijke IK BEN­ energie, ze kleuren ook je waarnemingsvermogen van wat je om je heen ziet. Onze waarneming wordt beïnvloed door op­voeding, cultuur en vroegere ervaringen. Deze ervaringen scheppen een mentaal kader voor onze gedachten. Dat noemen we concepten. Die concepten of ideeën worden richtingaanwij­zers in het leven en zijn een hulp bij het interpreteren van wat er allemaal om ons heen gebeurt. Alles wordt vergeleken met hoe wij vinden dat de wereld is, of zoals ze zou moeten zijn en we reageren dan ook dienovereenkomstig.

 

Neem nu zoiets onpersoonlijks als een muntje op de grond. Iemand zou kunnen opschrijven 'stuiver', iemand anders 'mun­tje', weer een ander 'nieuwe stuiver' (als hij nieuw is), of 'een verloren stuiver', 'een stuiver met de kop naar boven', 'een glanzende stuiver', 'begin van de honderdduizend', of '0, daar heb je die stuiver die ik kwijt was', 'waarom ligt die stuiver op de grond?' 'ik heb George net nog gezegd dat hij die stuiver op moest rapen'. De stuiver is het object, de manier waarop we hem bekijken subjectief. Indien we zoiets simpels als een stui­ver al op zo veel verschillende manieren ervaren, stel je dan eens voor hoe subjectief we in alle andere dingen zijn.

 

Het verhaal van de monnik

Een glasheldere en schitterende illustratie hiervan is een be­roemd Zen-verhaal over een oude wijze Zen-leraar, wiens ge­duld en wijsheid door heel Japan beroemd was. Zijn broer daar­entegen was precies het tegenovergestelde. Al heel jong had­den boosheid en domheid hun intrede bij hem gedaan en lieten weinig plaats voor andere dingen. Ongetwijfeld had het feit dat hij aan één oog blind was bijgedragen tot zijn onaangename ma­nier van doen.

 

De twee broers leefden beiden als monniken in een drukbe­zochte tempel. De traditie wilde dat iedere rondtrekkende monnik als gast onderdak in de tempel kon krijgen, als hij een debat over het boeddhisme met een tempelmonnik kon win­nen. Tot deze speciale avond had de oudere wijzere monnik de debatten altijd gevoerd. Op die manier had hij ook zijn reputa­tie wijd en zijd in Japan gevestigd. Maar op de avond van dit verhaal was de oudere monnik moe van de hele dag studeren in de geschriften. Toen er een reizende monnik naar de tempel kwam, stuurde hij om die reden zijn broer om het debat te voe­ren. Hij gaf hem wel de instructie dat het zwijgend moest gebeu­ren, vanwege het povere verstand en de kortaangebondenheid van zijn broer.

 

Het duurde niet lang of de oudere monnik zag de bezoekende monnik over de weg rennen, met zijn broer op de hielen. De oude monnik onderschepte zijn broer en vroeg: 'Wat is er ge­beurd?'

'We zaten net, of hij begon de spot te drijven met mijn blind­heid door één vinger op te steken.

Ik wilde beleefd blijven en hem feliciteren dat hij twee ogen had, door twee vingers op te houden.

Ondankbaar als hij is, maakte hij me opnieuw belache­lijk door drie vingers op te houden, waarmee hij wou zeggen dat wij samen maar drie ogen hadden.

Daarom maakte ik een vuist en stond klaar om hem een tik op zijn neus te verkopen.

Maar de lafaard stond op en rende weg. Nu probeer ik hem te pakken te krijgen.'

 

De oudere monnik vond het onbegrijpelijk dat een andere monnik zo onbeleefd en ongevoelig kon zijn en ging de vluch­tende achterna om hem te vragen waarom hij wegging.

'Ik ben verslagen door uw broer,' antwoordde de monnik ne­derig. 'Ik opende het debat door één vinger op te houden, waar­mee ik op Boeddha, de verlichte, doelde.

Uw broer antwoord­de door twee vingers op te houden, één voor Boeddha en één voor zijn leerstellingen.

Daarna hield ik drie vingers op, één voor Boeddha, één voor zijn leerstellingen en één voor zijn volgelingen.

Daarop hield uw broer zijn gebalde vuist vlak voor mijn ge­zicht, om aan te geven dat Boeddha, zijn leerstellingen en zijn volgelingen één waren.

Het was duidelijk dat hij het debat had gewonnen, daarom ren ik weg om een andere tempel te zoeken waar ik de nacht kan doorbrengen.'

 

Die twee monniken verschillen niet van ons in hun gedrag. Elk van hen putte uit zijn eigen reservoir aan ervaringen en han­delde op grond van het standpunt dat in hun geest op de voor­grond lag.

 

 

Het bos en niet de bomen

Wij verkiezen in het leven allemaal onze eigen zienswijze en la­ten alle andere mogelijkheden naar de achtergrond zakken. Het lijkt er veel op dat we door de bomen het bos niet kunnen zien. Of we zien de afzonderlijke bomen, of we zien het bos . We kunnen lelijkheid zien of schoonheid. We kunnen Manhattan zien als een eiland, maar ook als een stad. Vervolgens kunnen we het zien als een majestueuze stad vol energie en opwinding, maar ook als een krottenwijk en broedplaats van misdaad en armoede.

Het maakt niet uit hoe we het zien, maar vaak weigeren we andere mogelijkheden toegang tot onze bewuste geest vanwege onze vooringenomenheid.

Stel je daarom eens voor hoe onze ervaring kan verschillen van die van mensen in een andere stad, staat of land. Probeer je eens te herinneren wat je hebt gezien of gelezen over de ver­schillende plaatsen op deze aarde. Dan merk je dat er niet één manier is om naar de dingen te kijken. Als dat wel zo was dan zouden we allemaal precies hetzelfde zijn.

 

De oude Indiase geschriften zeggen: 'De wereld is zoals je haar ziet'. De manier waarop jij haar ziet, is jouw waarheid en jouw realiteit. We hebben allemaal onze eigen ervaringen en projecteren die op de mensen en objecten in ons leven, terwijl zij druk bezig zijn hetzelfde met ons te doen. Omdat ieder mens de wereld nu eenmaal door zijn eigen ogen ziet, zijn er evenveel waarheden en werkelijkheden als er mensen zijn op deze pla­neet.

Hoe meer we onszelf kunnen openstellen en andere levens­wijzen en standpunten bezien, hoe meer we onze innerlijke vreugde leren ervaren. Deze vreugde is de ware kern van ons wezen. Eén manier om deze kern te ervaren is door alles, ook het lichaam, als een object te zien.

 

Nu is het de tijd

Als we inzien dat onze kijk op de wereld voortkomt uit en wordt beïnvloed door onze ervaringen uit het verleden, dan krijgen we in de gaten hoezeer we het verleden met ons meedragen in het heden. Het heden wordt ook door de toekomst en onze toe­komstverwachtingen aangaande dat wat zou kunnen of moeten gebeuren, beïnvloed.

 

We hebben allemaal doelen (de toekomst) en ervaringen (het verleden) die ons tot leidraad dienen, maar als die concepten aangaande de wereld het enige fundament vormen waarop we onze kennis baseren, worden we gevangenen van onze eigen geest.

 

Wanneer we in de gaten krijgen hoezeer onze gedachten en concepten ons begrip beperken, gaan we die opzij zetten en van elk moment genieten zoals het komt. Ten slotte kunnen we voorbij onze gedachten reiken om daar de enorme rijkdom aan vrede en kalmte in het innerlijk te ervaren.

 

Bron: Joan Goldstein en Manuele Soares – De kracht van Meditatie.   ISBN 90-6057-975-5

 

 

Meditatie - Hazrat Inayat Khan

 

 

“De profeet zei eenmaal dit schone woord: ‘Het menselijk hart is de schrijn, waarin God besloten ligt.’”

 

 “Wanneer hij de naam van God aanroept, vergeet de mens zijn begrensdheden en de gedachte aan het onbegrensde drukt zich in zijn ziel af. Dit voert hem op tot het ideaal van onbegrensdheid. Dat is het geheim van de uiteindelijke bereiking in het leven.”

 

 “De mystieke wijn, het opgaan in het innerlijk wezen doet al de strijd, het leed, de angsten en de zorgen van de fysieke en mentale wereld verdwijnen, zodat zij voor altijd voorbij zijn. De mens die dit kan, is tot rust gekomen. Hij beleeft die gelukzaligheid, die men op geen andere wijze kan ondervinden.”

 

 “Daarom, zij wier hart geluisterd heeft naar Gods woord, hebben eerst de rust in hun leven ontwikkeld.”

 

 “Het enige dat de mens verhindert geestelijk te stijgen, of tenminste koers te zetten naar het doel waarvoor hij op aarde gekomen is en dat hij verlangt te bereiken – het enige dus dat hem tegenhoudt, is dat het denken zo wordt ingenomen door de eisen en behoeften van het lichaam, dat het nauwelijks een moment kan vinden om zich geheel en al open te stellen voor het licht van de ziel.”

 

 

Uit: In een Oosterse Rozentuin

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL