Kerstschilderijen en -gedichten van Adriana 

 

 

 

2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - betekenis - 2010 -

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

kerstmis 2005

 

Liefde en bewustzijn bracht Hij ons

doch dit werd niet begrepen

Nog vóórdat Hij geboren was

nergens welkom geheten

 

Zijn moeder baarde hem in een stal

alleen herders die het wisten

Eenvoudigen begrepen het

daar viel niet om te twisten

 

En engelen kwamen naar benee

met trompetten en gezangen

Degenen die dit konden horen

in hén kwam het verlangen

de Christus in zich te doen groeien

omdat liefde en bewustzijn

hen eensklaps ging boeien

 

 

 

 

 

2006

kerstmis 2006

 

Uit het AL bent u gekomen

Terug geboren hier op aard

Uw moeder legde u in een kribke

nadat zij u had gebaard

 

Engelenkoren in de wolken

zweefden boven het gedrang

om hun vreugde te vertolken

door hun hemelse gezang

 

Herders en schapen kwamen kijken

naar het kindeke in de stal

U was weer terug mens geworden

mens die Christus worden zal

 

 

 

2007

kerstmis 2007

 

Toen Jezus naar de aarde kwam

als aardekind geboren

toen drong het nog niet tot hem door

dat de aarde werd "herboren"

 

Doch door de doop in de Jordaan

werd Hij er van bewust

dat de aardse sfeer moest omgezet

in Christus-kracht, een must

 

Zo wordt nog steeds de Christus-kracht

in het menselijk hart geboren

En zij die dit ervaren

zij zijn werkelijk uitverkoren

 

 

 

 

2008

Kerstmis  2008

 

Hij predikte de waarheid

de liefde en rechtvaardigheid

en had hierdoor veel fans

 

Maar ook veel tegenstanders

die wilden het heel anders

hadden een andere wens

 

En nu 2000 jaar later

ontdekken we ineens:

We need change

 

Ik wens iedereen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen

en dat alle veranderingen in 2009 moge leiden tot meer liefde en vrede


Adriana

 

 

 

 

2009

Misschien zal het je verbazen om dit jaar een kerstkaart te ontvangen, waarop de kruisiging staat afgebeeld. Dit heeft echter te maken met de 6-delige serie Kerstkaarten waarbij nu de kruisiging aan de beurt is. Kerstmis 2005 begon met de tocht naar Bethlehem, 2006 de geboorte te Bethlehem, 2007 de doop in de Jordaan,  2008 de huldiging (Palmzondag), nu dus 2009 de kruisiging.  Volgend jaar is de  verrijzenis aan de beurt. 

 

 

Kerstmis 2009

 

We vieren de geboorte

van Jezus ‘t kerstekind

dat het licht bracht in de wereld

voor vijand en voor vrind

 

De mensheid hier op aarde

begreep zijn missie niet

Door sommigen bejubeld

voor anderen hypocriet

 

Geboren om te “sterven�

al aan een houten kruis

Het kruishout dat schoot wortel

Hijzelf ging terug naar “huis�

 

Hij stond er naar te kijken

hoe de mensheid ging tekeer

Zijn lichaam werd vernietigd

doch niet zijn eer en leer

 

En nu tweeduizend jaar later

komt bewustwording tot groei

de wortels van Zijn kruishout

brengen alles terug tot bloei

 

Ik wens iedereen sfeervolle kerst- en nieuwjaarsdagen

en vrede op aarde voor iedereen.   

Adriana

 

 

 

 

BETEKENIS KERSTKAART  2009

 

Het is de 5e. van de serie in deze stijl geschilderd.

 

Voorafgaand  aan deze kerstkaart schilderde ik in

 

2005  de tocht naar Bethlehem – Maria die in verwachting is van Jezus.

 

2006    De geboorte te Bethlehem.

 

2007    De doop in de Jordaan, door Johannes

 

2008    De mensheid die Jezus als fan vereren  (Palmzondag)

 

2009    Jezus die als Christus sterft aan het kruis

 

 

De Christus is stervende aan het kruis. Althans zijn lichaam, wat met een lans is doorstoken en aan het kruis hangt.  Terwijl zijn moeder Maria (Sophia  - Goddelijke wijsheid) links staat achter Maria Magdalena  (ook een van zijn apostelen)  en toekijkt.

 

Aan de andere kant van het kruis, zie je de apostel Johannes die (geestelijke)  steun nodig heeft van Christus, want hij leunt tegen Hem aan.

 

Zoals je ziet is de Christus de persoon met de aureool. Hij is uit zijn lichaam getreden en kijkt toe, hoe de mensheid Hem vernedert en martelt. Hij als grote geest had het niet nodig om dit lichamelijk te ondergaan.

 

Zijn doelstelling was immers bewustwording en liefde in de wereld te brengen, waarvoor het kruis wortel schoot  (zie de wortels aan het kruis onderaan)

 

Hij had  gedurende ca. 3 jaar lang zijn overtuiging willen overbrengen, wat gedeeltelijk gelukt was, en blijkbaar toch impact had op de mensheid, want zijn naam is nooit meer uit de geschiedenis verdwenen.

 

Op de achtergrond zie je de zwart/blauwe donkere kleur, waaruit de oerknal is ontstaan. Een bliksemschicht doorklieft deze duisternis, waardoor aan weerszijden enig gouden licht ontstaat, wat het begin is van de oerknal.  Dit betekent dat ook de Christus het licht bracht in de wereld, maar dat de wereld (de mensheid) bewust dient te worden om zo zijn eigen licht, bewustzijn en liefde te scheppen.

 

 

 

 

2010

 

 

Na de verrijzenis

 

Nadat Christus was verrezen

zich van zijn lichaam had ontdaan

is zijn ziel en geest terug

naar het AL gegaan

Verenigd met zijn tweelingziel

die hem steeds had bijgestaan

 

Zo was Hij hier verdwenen

zijn lichaam astraal geaard

is daarna weer verschenen

aan de mensheid op dee’z aard

 

Sindsdien is Hij het voorbeeld

voor de mensen hier benee

Bewustwording en liefde

dat bracht Hij voor ons mee

 

Iedereen wens ik sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen en dat 2011 een jaar van liefde, vrede en bewustzijn mag worden

Dit is de laatste en 6de kaart van de serie vanaf de tocht naar Bethlehem tot en met de verrijzenis


Adriana  Kerstmis 2010

 

Nadere omschrijving van deze kerstkaart:

Weliswaar in dezelfde penseelstreek geschilderd, zit er toch een verschil in, nl. dat het gemêleerd  gezelschap hier te zien op deze kaart, allen de ogen geopend zijn. Dit beschouw ik als de symboliek van de Christus die de mensheid de ogen deed openen en ons een voorbeeld gaf van hoe we eigenlijk moeten leven om gelukkig te worden.

 

Hij neemt ons allen mee in zijn gouden aura van liefde. Wie goed kijkt zal in díe aura zijn tweelingziel zien. Ze zijn onafscheidelijk in liefde met elkaar verbonden in de eeuwigheid, vandaar ook de conclusie dat zij hem al die tijd op aarde vanuit het AL heeft bijgestaan.

 

Vanaf 2011 - klik HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gedichten van Adriana deel I

 

Gedichten van Adriana deel II

 

Gedichten van Adriana deel III

 

Schilderijen van Adriana I

 

Schilderijen van Adriana II

 

 

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

Top 100 NL