Kerst-symposium Stichting "De Heraut"

Zondag 16 december 2007Dit jaar ging het jaarlijkse symposium van stichting De Heraut door in het schouwburg- en congrescentrum "Orpeus" te Apeldoorn. Een prachtige locatie! Naar goede gewoonte mocht ik er ook dit keer weer bij zijn om, samen met heel veel 'spirituele vrienden' die toegestroomd waren uit het gehele land, te genieten van deze dag. Voor wie er niet bij kon zijn - of als herinnering voor diegenen die er wél waren - neem ik je hierna mee, via een foto-verslag, doorheen deze onvergetelijke dag.   

 

 

Toen we, Hans en ik, rond tien uur ’s ochtend de foyer binnenkwamen – waar de vier sprekers/auteurs al aan hun boekentafels zaten om hun boeken te signeren en een praatje te maken – begon het al behoorlijk druk te worden. En dat nog een vol uur voor het eigenlijke programma zou aanvangen. Dat beloofde!

Enkele sfeerbeelden:Bij Harm Wagenmakers aan de boekentafelEen tafel vol 'Verwachting'.Reintje de Wolf en haar prachtige mandala'sRoelof Tichelaar signeert
en broertje verkoopt ---------->Bij de boekentafel van Hans Stolp - links
achter - was geen doorkomen aan

 Margarete van den Brink 

Rond half elf werd het tijd om een mooi plekje te zoeken in de zaal. Ik slaagde er, gelukkig, in om nog helemaal voorin en precies in het midden twee stoelen te vinden, dit met het vooruitzicht op het maken van foto’s voor dit verslag. Net voor het programma zou beginnen schoot ik nog enkele plaatjes van de intussen bomvol gelopen zaal. Naar ik later vernam waren er iets meer dan 1000 mensen.


 

 • 11.00 uur         Aanvang programma 
                        
  Aansteken van de kaars
                        
  Inleiding door Hans Stolp
 • 11.25 uur         Lezing Roelof Tichelaar:
                        
  Kwetsbare kracht
                        
  Meditatief moment (muziek)
 • 12.10 uur         Korte pauze
 • 12.20 uur         korte presentatie
                        
  Lezing Margarete van den Brink
                        
  Innerlijk geboren worden
                        
  Meditatief moment (muziek)
 • 13.10 uur         Lunchpauze
 • 14.10 uur         Klankconcert Harm Wagenmakers
                        
  Omdat woorden tekort schieten          
 • 14.50               Korte pauze
 • 15.00               korte presentatie
                        
  Lezing Hans Stolp
                        
  Mijn Engel en ik
                         Meditatief moment (muziek)
 • 15.55               Afsluiting van de dag
                         Doven van de kaars
 • 16.15 uur         Einde van het programma
 • tot 16.45          Signeren boeken

Onder leiding van Hans Stolp, als dagvoorzitter, begon om 11uur het eigenlijk programma, nadat eerst de onvervangbare Pieter Zandberg nog enkele praktische regelingen had aangekondigd.
Zoals steeds begon Hans met het plechtige openen van de dag door het aansteken van de kaars, een nagelnieuwe dit keer, zodat hij een trapje nodig had om bij de wiek te komen.


Hierna sprak hij enkele woorden ter inleiding en gaf daarna het woord aan de heer Pieter de Boer van uitgerij ten Have. Deze mocht aan de vier deelnemers/auteurs van het symposium elk een vers van de pers verschenen boek uitreiken.

 


Nu al bij Bolcom
Ik geloof in jou<br>


Hans Stolp
Ik geloof in jou
Hans Stolp


Meer over dit boek op:
Zijn homepageNu al bij Bolcom
Kwetsbare kracht<br>

Roelof Tichelaar
Kwetsbare kracht
Roelof Tichelaar

Meer over dit boek op:
Zijn homepage

De Drie-eenheid en Karma
Margarete van den Brink.

Velen kunnen de Drie-eenheid, die uit drie 'personen' bestaat
en tegelijk een eenheid is, niet echt goed begrijpen.
In het esoterisch christendom geldt echter dat we het leven,
onszelf en het wezen van Jezus Christus niet kunnen verstaan
als de Drie-eenheid niet voor ons leeft.
In dit boek laat ik zien hoe Christus
als 'het Licht der wereld', afdaalde naar de aarde en zich verbond
met het innerlijk van ieder van ons mensen.
Die afdaling, die al in vóórchristelijke tijden in de mysteriën
werd waargenomen, ging verder tijdens de gebeurtenissen die
wij in de christelijke feestdagen van Advent tot Pinksteren herdenken.
In dit boekje wordt de weg die de hoge 'Zonnegeest' op aarde
via deze feestdagen ging, beschreven, en wordt de relatie
tussen de Drie-eenheid en de wetten van Karma en reïncarnatie belicht.

Haar homepageDe Helende Kracht
van Klokken en Klankschalen
Harm Wagenmakers.

Het geluid van klokken en klankschalen kan een heilzame

werking hebben:
het brengt mensen rust en evenwicht.
Met de cd bij dit boek kan de lezer zelf de helende kracht ervaren.
Het is Harm Wagenmakers' ervaring dat er in de kosmos,
te midden van alle veranderingen en tegengestelde krachten,
een stil centrum bestaat, waarin een permanente,

natuurlijke balans heerst. Ook in ons eigen lichaam

bevindt zich zo'n centrum van evenwicht.

Via meditatie en contemplatie kunnen we inkeren in onszelf.
Dan ontdekken we dat kosmische evenwicht en ervaren
we een blijvende,
innerlijke rust, die liefde en mededogen uitstraalt op anderen.


Zijn homepage


 


Roelof Tichelaar.Roelof Tichelaar mocht de spits afbijten met de eerste lezing. Zijn thema: “Kwetsbare kracht” kreeg een heel bijzondere dimensie doordat hij zijn onderwerp op ontroerende wijze verbond aan de kwetsbaarheid die hij onlangs mocht ervaren binnen zijn eigen gezin en hoe daar, op het diepste moment – door een heel speciaal en ingrijpend gebeuren – een kentering ten goede mocht plaatsvinden.  Hiermee liet Roelof ons op een zeer ontroerende manier zien hoe nabij de hulp vanuit de geestelijke wereld wel is, zelfs op momenten waarop wij menen in diepste duisternis te verkeren.

Ook ging hij nog wat nader in op zijn wel heel speciale werk als ‘moderne exorcist’ – zoals hij zichzelf wel eens noemt. Het is namelijk zo dat het Roelof als taak gegeven is om, vanuit de Christuskracht, mensen te helpen om zich te bevrijden van invloeden uit de lagere sferen en van eventuele bezetenheid. Hij legde er de nadruk op dat hij hierbij alleen maar een ‘helper’ mag zijn.

Een anekdote die bij mij is blijven hangen gaat over een vrouw op leeftijd die niet tevreden was over het feit dat Roelof bij haar geen sporen van bezetenheid noch van beïnvloeding kon bespeuren toen zij hem kwam raadplegen (omdat zij, naar eigen zeggen niet meer kon bidden en er zichzelf op betrapte dat ze inwendig liep te vloeken). Hij was van mening dat deze vrouw gewoon met verdrongen frustraties en agressie was blijven rondtobben, omdat ze deze voor zichzelf niet aan het licht wilde laten komen, en dat ze daar nu maar eens mee aan de slag moest.

Daar had deze vrouw niet echt oren naar: ze durfde dus niet ‘kwetsbaar’ te zijn, wilde liever horen dat iets van buitenaf haar belaagde en dat dit – ook weer door iemand van buitenaf – van haar weg genomen zou kunnen worden.

 

Hierna volgde een meditatief moment met muziek : van de CD:  Reiki:  Hands of light  van Deuter - Track 1 genaamd Loving Touch.

Na tien minuten pauze, terwijl we op het scherm
een mooie presentatie konden zien van een reeks prachtige
mandala's van Ria van der Arend, weerklonk 
van de CD: New Horizon van Harm Wagenmakers: Track 2 Inzicht
Margarete van den Brink.De volgende spreekster, Margarete van den Brink, koos als thema: “Innerlijk geboren worden.” Hiermee wilde zij ons duidelijk maken dat de Christus-kracht – die altijd beschikbaar is voor de mens – slechts dan voor die mens bruikbaar wordt wanneer hij/zij daarvoor ontwaakt; als het ware bewust wordt van die altijd aanwezige kracht.

Als praktijkvoorbeeld vertelde ze het ervaringsverhaal van een man die zijn hele leven in elkaar zag vallen toen hij aan de drank was geraakt en daardoor werk, vrouw en kind kwijtspeelde.. en daarom nog méér ging drinken... om zichzelf toch nog een beetje een goed gevoel te geven. Want vanzelfsprekend voelde hij zichzelf niet schuldig aan alles wat hem was overkomen en moest hij zichzelf troosten.

Tot hij op een nacht ‘aangeraakt’ werd en als het ware wakker schoot uit zijn zelfbeklag en er zich van bewust  werd dat hij zichzelf in deze situatie had gebracht. Een geheel nieuwe kracht voelde hij toen, waardoor hij de energie kreeg om puin te gaan ruimen, zowel van binnen als vanbuiten. Hij snapte achteraf niet goed dat hij dit niet eerder had gezien: de rotzooi om hem heen, en binnen in hemzelf… Hij was echter eerst ‘wakker moeten worden’, innerlijk was die Christus-kracht in hem geboren moeten worden, voor hij in staat was om iets aan zijn situatie te veranderen. Het werd nog een lange en moeizame weg, maar het keerpunt was dat ene moment van ‘wakker worden.’

 

Hierna volgde weer een meditatief moment met muziek

CD: Liturgy of St. John Chrysostom Op. 31 van Serge Rachmaninoff

Track 12 Het Onze Vader gezongen door Het St. Petersburg Chamber Choir
waarna er lunchpauze was.

 


Harm Wagenmakers.Na de lunch kondigde Hans ons een heel bijzonder moment aan. Harm Wagenmakers, vorig jaar ten tijde van het symposium nog erg ziek en in de mening dat dit het laatste symposium zou zijn dat hij samen met ons zou mogen vieren, op een wonderbaarlijke manier genezen van kanker, zou ons vergasten op een ontroerend Klankconcert met klokken en klankschalen. “Omdat woorden tekort schieten”, koos hij als titel. Ik kan me er iets bij voorstellen.
Na het klankenconcert zong Harm nog eens opnieuw het lied dat ons vorig jaar zo ontroerde: "He's got the whole world". Zo het vorig jaar als een afscheid klonk, dan klonk het nu als een triomf!

Het werd een ontroerend gebeuren en zelf mocht ik de helende invloed van deze hemelse klanken aan den lijve ervaren. Terwijl Harm de klankschalen liet zingen voelde ik – beetje bij beetje – de pijn die ik voortdurend voel in mijn rug, als het ware wegdrijven met de klanken. Toen hij even later de klankpijpen bespeelde en ik de klanken telkens in andere delen van mijn lichaam kon voelen vibreren, rolden ineens spontaan de tranen over mijn wangen. Het leek alsof bepaalde vibraties me midden in het hart hadden geraakt. Dank je wel Harm. Met ons allen verheugen wij ons erover dat je nog wat langer in ons midden bent mogen blijven.
Na het optreden van Harm werden we alweer vergast op een onverwacht mooie presentatie - vergezeld van een indrukwekkend muziekstuk -
Muziek: Harm Wagenmakers  CD: Angel songs of harmony Track 4
Pieter Zandbergen had daarvoor gezorgd. De presentatie was samengesteld uit de allermooiste schilderijen van Hans Georg Leiendecker . Zeer indrukwekkend om deze op het grote scherm in elkaar te zien vervloeien. 


Hans Stolp.Hans Stolp, als laatste aan de beurt, kwam er gezellig bij zitten voor zijn lezing, Mijn Engel en ik. Dat gaf ons een knus gevoel van iemand die iets moois komt vertellen.

Hij nam ons mee in de gebeurtenissen van voor de geboorte van een mens, hoe de ziel daarop voorbereid wordt door zijn/haar persoonlijke engel en hoe zij – wellicht - beiden   samen dat hele komende aardeleven overlopen en kijken hoe dat zich zal mogen ontvouwen, welke de doelstellingen ervan zijn, wat de mens daarvoor allemaal zal moeten meemaken en welke andere mensen hij daartoe zal moeten/mogen ontmoeten… en vooral, dat hij in dat leven nooit alleen gelaten zal worden vanuit de geestelijke wereld.

Alleen is het zo dat, wanneer de ziel dan werkelijk op aarde geboren wordt en in de materie duikt, zij ook meteen een ‘teug vergetelheid’ krijgt toegediend waardoor zij zich deze voorbereidende gesprekken naderhand niet meer herinnert. Kinderen herinneren het zich soms wél nog een hele tijd, wanneer dit niet door de opvoeders in de kiem gesmoord wordt.

Het gaat er dan ook om – maakte Hans ons duidelijk, net zoals de vorige sprekers ook deden – om ‘wakker te worden’ uit die vergetelheid en onze herinnering aan ons werkelijke levensdoel terug te krijgen. Want diep vanbinnen, in onze ziel, is het nooit verloren.

Hierna volgde weer een meditatief moment met muziek
waarna het tijd was om de dag af te sluiten en Hans de kaars ging doven.


Hiermee was er een eind gekomen aan het officiële gedeelte van het programma. Maar Hans Stolp vond dat er best nog een onofficieel gedeelte mocht volgen en riep daartoe alle vrijwilligers – medewerkers van de Heraut – op het podium.

Nadat al deze mensen, die zich voortdurend verdienstelijk maken voor de stichting, bedacht waren met een mooie witte roos, werden Ria en Pieter Zandberg nog eens extra in de bloemetjes gezet. Zij verzorgen het secretariaat van de stichting en hadden ook heel veel tijd gestopt in de voorbereidingen en het goede verloop van dit symposium.

 

En dan volgde, als laatste verrassing, nog de apotheose. Hans kondigde aan dat Harm ermee had ingestemd om de dag nog af te sluiten met een lied.

De mensen op het podium kregen de tekst, om mee te kunnen zingen. De mensen in de zaal konden te tekst mee lezen op het grote scherm.

Met deze warme samenzang van “Once in royal David’s city” werd deze onvergetelijke dag dan uiteindelijk toch afgesloten.Once in royal David's city

 

1. Once in royal David's

city stood a lowly cattle shed,

where a mother laid her baby

in a manger For his bed;

Mary, loving mother mild,

Jesus Christ, her little child.

 

2. He came down to earth from heaven

who is God and Lord of all,

and his shelter was a stable,

and his cradle was a stall.

With the poor, the scorned, the lowly

lived on earth our Savior holy.

 

3. And our eyes at last shall see him,

through his own redeeming love;

for that child so dear and gentle

is our Lord in heaven above;

and he leads his children on
to the place where he is gone.Ik kijk met een gevoel van grote dankbaarheid terug op deze dag.
Niet alleen omwille van de lezingen, de woorden die ik hoorde,
maar vooral nog om het verenigd zijn met zoveel mensen
die samen op weg zijn naar een waarlijk spiritueel christendom.


 

 

 

Vorige symposia van Stichting de Heraut op Spirituele Vrienden

2004 - Wat bezielt mij? - Ugchelen, 12 december
2005 - Ken je jezelf? - Ede, 11 december
2006 - Groeien aan het leven - Amersfoort, 4 november

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

 

Stem Spirituele Vrienden in de
Top 100 NL