Stichting de Heraut – Jubileum Symposium 10 jaar

“Groeien aan het leven”

Zaterdag, 4 november 2006

Groeien, jezelf ontwikkelen en tot inzicht komen: het is de essentie van het leven. Daarbij gaat ieder mens die weg naar inzicht op een heel eigen wijze: geen enkele weg is gelijk aan die van een ander.

Op het Jubileum-Symposium gaan Mar­garete van den Brink, Roelof Tichelaar, Harm Wagenmakers en Hans Stolp op een heel persoonlijke wijze in op deze weg van geestelijke groei en vertellen zij over datgene wat zij zelf op deze weg mochten ontdekken.

 

Janny de Witte, voorzitster van stichting "De Heraut" is de dagvoorzitster van dit symposium.

 

Het derde jaar op rij waren Hans en ik gisteren aanwezig bij het jaarlijks symposium van stichting de Heraut. Dit jaar wilden we deze bijeenkomst zeker niet missen want de Heraut vierde een jubileum. Tien jaar geleden ontstaan in Heerenveen - waar Hans Stolp toen nog woonde - als een samengaan van een klein groepje gelijkgestemden die inzicht wilden verspreiden over het esoterische christendom, is de stichting na 10 jaar uitgegroeid tot een team van vier bezielde auteurs, sprekers en medewerkers achter de schermen, die niet meer kunnen weggedacht worden in het Nederlandse spirituele circuit. Hans Stolp, het boegbeeld van de Heraut, draagt deze waardevolle geestelijke kennis ook uit tot in België en Duitsland en wordt daar als spreker zeer gewaardeerd. Het driemaandelijks tijdschrift ‘Verwachting’ mag zich verheugen in bijna 3000 abonnees.

 

 

Dan volgt nu een impressie van deze onvergetelijke dag.

 

 

Programma.

 

9.30 uur Deuren open

Sprekers aanwezig bij de boekentafels voor het signeren van hun boeken

 

Harm  

 

Roelof               Roelofs dochter Gabrielle en zijn broertje

 

Toen wij tegen ongeveer 10 uur aankwamen in de Flint stroomde het publiek al in grote getale binnen. De hal, waar de vier auteurs en uitgeverij ten Have een boekentafel hadden en waar boeken men boeken kon kopen en meteen laten signeren, was al bijna niet meer te overzien door de grote toeloop. Terwijl Hans ervoor zorgde dat wij in de zaal een plekje voorin kregen, nam ik een kijkje aan de verschillende boekentafels en begroette ik onze Vrienden van Stichting de Heraut. Bij Hans Stolp was het niet mogelijk om foto's te maken. Zijn boekentafel was omringd door een lange rij van mensen die allen zijn boeken wilden kopen en laten signeren en dus ...

 

Je kon op de hoofden lopen   

 

Een blik in de - tot de nok gevulde - zaal.

 

  

 

 

 

10.30 uur - Aanvang programma - welkom door Janny de Witte

(dag) voorzitster

- aansteken van de kaars

- terugblik op 10 jaar Stichting "De Heraut"

 

Zoals steeds bij een bijeenkomst van de Heraut was het Janny die het openingswoord uitsprak en enkele praktische mededelingen deed in verband met het verloop van de dag. Daarna kondigde zij Hans Stolp aan die de kaars aanstak en daarna, begeleid door een diapresentatie – verzorgd door Pieter van de Zande - meteen begon met een schets van de geschiedenis van de Stichting die in 1996 ontstond als een klein vriendengroepje die interesse hadden voor het esoterische christendom tot wat het nu geworden is in 2006.

 

Janny   

 

 

Het eerste team  Het huidige team

 

 

11.00 uur Lezing Harm Wagenmakers “Van onmacht naar kracht”

 

 

Harm, die een praktijk heeft als spiritueel raadgever, mocht de spits afbijten met de eerste lezing in verband met het thema van deze dag: Groeien aan het Leven. Hij koos daarvoor als titel: ‘Van onmacht naar kracht.’

Het is niet mijn bedoeling de verschillende lezingen hier helemaal uit te schrijven. Ik tip enkele uitspraken aan die mij ‘iets deden’.

Zo gaf Harm een beeldende beschrijving van mensen die nooit krachtig worden omdat ze het fijn vinden een ‘bloempot’ te zijn. Zo iemand vind het al lang goed om door een ander bewonderd te worden om zijn/haar schoonheid, op gepaste tijden gevoed te worden en water te krijgen, eventueel een stokje aan de stam om rechtop te blijven, en een lekker plekje te krijgen op de vensterbank om te genieten van het zonlicht. Ook zijn er mensen die een ander behandelen alsof die een bloempot is, die met alle zorg omringd moet worden om te kunnen overleven.

Maar, zei Harm, mensen zijn geen bloempotten en om volwaardig te zijn moet een mens zélf in staat zijn om rechtop te groeien, in het licht te gaan staan en zichzelf te ‘voeden’. Pas dan kunnen we een volwaardige mensen zijn die zonder afhankelijkheid met elkaar kunnen omgaan.

 

De echo van mijn kind<br>


Harm Wagenmakers
De echo van mijn kind
Harm Wagenmakers
  

 

Luister alsjeblieft !
Hans Stolp & Harm Wagenmakers

 

Dit tweede boekje heb ik gekocht. Voor een uittreksel, klik hier

 

 

 

11.45 uur Meditatief moment

 

Na elk van de vier lezingen was er een meditatief moment, door Harm gevuld met helende klanken. Hij ontlokte aan klankschalen en gong vibraties waarvan ikzelf een pijnstillende werking mocht ervaren en waarbij het in de zaal, nochtans gevuld met 800 mensen, verder muistil was.

 

   

 

11.50 uur Korte pauze

 

 

 

12.00 uur Lezing Roelof Tichelaar “Van angst naar vrijheid”

 

 

 

Angst<br>Roelof Tichelaar
Angst
Roelof Tichelaar

 

Roelof Tichelaar - psychische, pastorale en spirituele hulpverlener – koos als titel van zijn lezing: ‘Van angst naar vrijheid’

Vaak zitten mensen gevangen in een irreële angst die hen verhinderd om in vrijheid te leven. Als praktijkvoorbeeld vertelde Roelof over een buurvrouw die als sinds tijden niet verder meer durfde te gaan dan haar eigen straat. Zij leed, aan wat wij noemen: agorafobie (=pleinvrees). Dergelijke fobieën kunnen ontstaan door karmische oorzaken of door negatieve ervaringen in de vroegste jeugd en beletten een mens om te ‘leven’.

Op een dag nodigde Roelof deze vrouw uit voor een ritje in zijn auto. Na veel angstig aarzelen stemde zij erin toe om mee uit rijden te gaan, op voorwaarde dat hij het eigen dorp niet zou verlaten. Hij reed met haar tot aan de grens van een ander dorp waarbij zij gillend aangaf te willen terugkeren. Roelof beloofde meteen terug te keren wanneer zij bereid was om een paar meter deze grens te overschrijden en dus ‘doorheen haar angst’ zou gaan om te zien wat er zou gebeuren en dat ze dan, wanneer ze maar wilde, kon aangeven dat hij moest omkeren. Uiteindelijk stemde ze er in toe. Ze reden het andere dorp in en … de vrouw gaf geen signaal om te stoppen en om te keren. Ze had ‘ervaren’ dat ze, door de moed op te brengen om ‘door de angst heen te gaan’, meteen ook van die angst bevrijd was.

Zo kunnen ook wij, door op stoffelijk, psychisch of geestelijk vlak onze angsten te durven doorvoelen, afrekenen met deze blokkades die ons voorheen verhinderden om werkelijk te ‘leven’.

 

 

                                                     

 

12.45 uur Meditatief moment

 

 

12.50 uur Lunchpauze

 

 

14.00 uur Lezing Margarete van den Brink “Crisis als levenskans”

 

 

Margarete van de Brink geeft communicatie advies en schrijft boeken op sociaal en spiritueel gebied. Haar lezing droeg de titel: ‘Crisis als levenskans’.

Zij leerde ons inzien dat een crisis een mens tot een dieper inzicht in zichzelf kan leiden en daardoor ook kansen biedt om te groeien van een ‘in het ego gevangen mens’ tot een mens die, ontdaan van maskers en wapenuitrustingen die vrij kan groeien.

Als voorbeeld vertelde ze over Peter, een harde zakenman die steeds botste met medewerkers, andere contacten en zelfs met zijn vrouw totdat hij aanvoelde dat hij ‘er iets aan moest doen’ want dat er anders iets helemaal mis zou gaan.

Eerst besloot hij tot een soort boeddhistische getinte cursus maar voelde al snel dat hij daardoor niet veranderde.

Enige tijd later, toen hij weer besefte dat er nu echt iets moest gaan gebeuren, omdat hij op het punt stond met alles en iedereen in conflict te komen, schreef hij zich weer in voor een cursus. Dit maal was het geen vorm van meditatie, maar eerder een aansporing tot – in groepsverband – aan zelfontleding te doen. Zo kwam hij er geleidelijk achter dat de ware Peter nog nooit aan ‘het licht’ was gekomen en dat hij zich bekleed had met een ware wapenuitrusting waarmee hij alles en iedereen om zich heen op afstand hield. Hij had het moeilijk om uit zijn harnas te stappen, maar dank zij de groep – die een spiegel voorhem was én een veilige omgeving – slaagde hij er uiteindelijk in om ‘naakt’ te worden en dus ‘zichzelf’ te zijn.  Hierdoor kwam er een eind aan de crisis en was er een nieuwe Peter geboren.

 

 

De weg naar vrijheid<br>

Margreet van den Brink
De weg naar vrijheid
Margreet van den Brink
  

 

 

14.45 uur Meditatief moment

 

 Er is geen dood!

 

14.50 uur Korte pauze

 

 

15.00 uur Lezing Hans Stolp: "Judas en heelwording"

 

Vooraleer Hans aan zijn lezing begon werd hem nog het eerste exemplaar van zijn nieuw verschenen boek uitgereikt door uitgeverij ten Have. Het boek heeft - hoe kan het ook anders na de recente publicatie van het onlangs teruggevonden Judasevangelie - over Judas

 

 

Nu onlangs het lang verloren ‘Evangelie van Judas’ terug gevonden is en gepubliceerd, waren we natuurlijk niet verbaasd dat Hans Stolp deze kans aangreep om over Judas te spreken en de esoterisch/gnostieke betekenis van Judas toe te lichten.

Op een meesterlijke manier, zoals gewoonlijk, liet Hans ons voelen dat Jezus en Judas in feite twee kanten van de ‘aardse, dus dualistische, medaille’ zijn. Jezus vertegenwoordigt hier het ‘goede’ en Judas het ‘kwade’. Zo lang we in de materiewereld verblijven kan er immers nooit goed zijn zonder kwaad: "Waarom noemt ge mij goed? Niemand is goed dan de Vader alleen."

Hans gaf ons dan ook de wijze raad om in onszelf ‘Judas’ te zoeken: soms onbewuste, soms weggedrukte duistere kantjes van onszelf die – omdat wij zo goed 'willen' zijn – nooit aan het licht komen, maar die dan wel onderhuids liggen te broeien. Hierbij refereerde Hans aan de "schaduw theorie" van Jung.

Om het Koninkrijk te kunnen beërven moeten we bereid zijn te ‘sterven’, zei Jezus. Hijzelf, als aardse persoonlijkheid, stierf aan het kruis, zijn schaduw pleegde zelfmoord – zo gaat het verhaal – en pas daarna kon de getransformeerde mens, op de ochtend van Pasen, opstaan.
Ik zou hier nog veel uitgebreider over kunnen schrijven, want deze lezing sprak me zeer aan – maar dan had Hans zijn boek niet meer hoeven te schrijven. Dus hou ik het bij deze korte impressie.

 

 

Judas<br>


Hans Stolp
Judas
Hans Stolp
  

 

 

15.45 uur Meditatief moment.

 

 

 

Net voor Hans Stolp de kaars zou doven, om deze onvergetelijke dag af te sluiten, gaf Harm een teken om daar nog even mee te wachten. Hij wilde nog 'iets'.
Toen kondigde Hans aan dat Harm voor ons zou zingen. Grote verrassing en stilte alom in de zaal toen de eerste woorden weerklinken van de gospel: He's got the whole world. Aanvankelijk bleef het muisstil in de zaal, naderhand begonnen we mee te klappen en uiteindelijk ging iedereen staan om mee te zingen. Ik voel nog steeds de ontroering van dat moment wanneer ik eraan terugdenk. Waar ik dit lied ooit nog zal horen, het zal me altijd weer naar deze dag terugbrengen. Bedankt Harm.

 

 

1. He´s got the whole world in His hands,
 He´s got the whole world in His hands,
He´s got the whole world in His hands.

2. He´s got the wind and the rain in His hands,
He´s got the wind and the rain in His hands,
He´s got the whole world in His hands.

3. He´s got the the tiny little baby in His hands,
He´s got the the tiny little baby in His hands,
He´s got the whole world in His hands.

4. He´s got you and me, brother, in His hands,
He´s got you and me, brother, in His hands,
He´s got the whole world in His hands.

5. He's got ev'rybody here in His hands.
 He's got ev'rybody here in His hands.
He's got the whole world in His hands.

 

Hierna kregen alle medewerkers van de Heraut nog een mooi boeket in een vaas met herinnerings-inscriptie en daarna was het tijd voor de afsluiting.

 

 

15.50 uur Afsluiting van de dag Doven van de kaars

 

 

16.30 uur Einde van het programma

Dan sluit ik deze impressie nog met enkele foto's die geen uitleg behoeven.

 

             

Symposium 2004  Wat bezielt mij?

Symposium 2005      Ken je jezelf?

 

 

 

 

Top 100 NL