Ons bezoek aan 's Heerenberg* op 1 en 2 juli 2006.

* De geboorteplaats van 'Jeus van moeder Chrisje' of 'Jozef Rulof'

 

Maandenlang hebben wij, een groep lezers van de boeken van Jozef Rulof, ernaar uitgekeken om elkaar te ontmoeten in een passend decor. Waar konden we beter met elkaar afspreken dan in 's Heerenberg, de geboorteplaats van Jeus (die uitgebreid beschreven wordt in de drie boekdelen: Jeus van moeder Chrisje ) en waar hij zijn eerste stappen zette op weg naar het mediumschap dat hem in staat stelde om meer dan 20 boeken vol geestelijke schatten aan de aarde te schenken.

Hieronder volgt een fotoverslag als herinnering aan een weekend waarvan wij zeer hebben genoten. Veel woorden zijn er niet bij nodig (klik op een foto voor meer informatie)

Met dank aan de fotografen die ervoor gezorgd hebben dat ik een grote hoeveelheid plaatjes heb om uit te kiezen.

 

 

.

 

 01. de mensen – 02. gedicht van Henk – 03. de kerk – 04. het huis van Jeus – 05. bomen – 06. het kasteel – 07. natuur – 08. gezelligheid

 

 01. De mensen (of wie er allemaal waren)

 

Philomene, Jaap en Didi  

 

Carmen, Roel, Herris

 

Trees, Francine

 

Hans, Artan

   

Irene en Will

José

Dorothy

Adriana

Marjet

 

 

Clazien

 

Eelke

 

Henk

 

Diny

 

En niet te vergeten: de hondjes van Irene en Adriana die zich bijzonder goed hebben gedragen.

 

 

 

  02. Een pauze tussen twee reeksen foto's

Een gedicht van Henk en zijn fotoreportage op Liefdesband

 

Henk

 

JEUS.


Jozef Rulof die was uitverkoren
Om in 's Heerenberg te worden geboren
Een bijzonder kind, een bijzonder wezen
Ja zo was dit jonge leven

Hij speelde met kinderen van Gene Zijde
Op de Montferlandse weide
Op geestelijk gebied was hij niet dom
Maar op de school verschrikkelijk stom

Zijn gedachten waren met bovennatuurlijke dingen bezig
Daarom was hij op school, in gedachten, vaak afwezig
Zelfs de pastoor kon met hem niets beginnen
Om de ziel van Jeus voor zijn God te winnen

In het bos bracht hij veel uren door
Met zijn hondje Fanny in zijn spoor
Leren was niet aan hem besteed
Omdat hij het aardse toch steeds weer vergeet

Van Gene Zijde werd hij geïnspireerd
Hem werden geestelijke dingen geleerd
De maatschappij kon hem niet boeien
Dat vond Jeus maar tijd verknoeien

Later is hij uit 's Heerenberg weggegaan
In Den Haag vond hij toen zijn bestaan
Een heel nieuw leven in een grote stad
Waar hij niet echt binding mee had

Als taxichauffeur heeft hij daar mogen leren
Hoe het is om in zo'n maatschappij te verkeren
Daar zag hij van velen de innerlijke staat,
Met andere woorden hun bewustzijnsgraad

Zijn geestelijke ontwikkeling ging gestadig voort
't Is de omgeving die steeds vaker van hem hoort
Meester Alcar trok hem vaak op in zijn leven
Hij mocht dan andere mensen in liefde genezen

Vele boeken werden door hem geschreven
Om de mens te vertellen over een geestelijk leven
Hij vertelt de mensen, 'u leeft eeuwig voort'
En dat reïncarnatie daar ook bij behoort

Een schat aan wijsheid kwam er in zijn boeken
Voor de mens die oprecht was in zijn zoeken
Daarvoor gaf hij alles in zijn leven
Om de mens die wijsheid mee te geven

Op de juiste tijd is hij overgegaan
Maar zijn boeken zullen blijven bestaan
De Eeuw van Christus heeft al lang een aanvang genomen
Geen mens die er nog aan kan ontkomen

Als ik dit schrijf zit ik in Montferland
Ik voel me verbonden met dit stukje land
Door vogels en serene rust omgeven
Vertelde ik u van Jeus' leven.

 

 

 

03. Een wandeling door ’s Heerenberg

 

De katholieke kerk

 

De toren van de katholieke kerk doopsel van Jezus

 

uit een andere hoek

 

Altaar en glasramen

  
waar was het dat moeder chrisje zat?

St Jozef met het Jezuskind   

 

04. Hier woonde Jeus als kind

Hier woonde Jeus als kind

 
Op de bovenverdieping woonde moeder Chrisje tot haar dood

De zaak heet nu: de zevende hemel!

    

aan de achterkant

Rulof op een hoeksteen uitleg over het huis door een inwoner  

 

06. Kasteel Huis Bergh

 

 

 

Wie een bezoek brengt aan het stadje ’s-Heerenberg in Gelderland wacht een over­weldigende ervaring. Opeens ontvouwt zich het uitzicht op het middeleeuwse kasteel Huis Bergh, omgeven door een gracht en half omsloten door een oude vestingwal. De bouwgeschiede­nis gaat terug tot de Be eeuw. De belangrijkste nog bestaande delen dateren uit de 14e, 15e en 17e eeuw. In de loop der tijden hebben uitbreidingen, verfraai­ingen, branden en oorlogen het aanzien van het kasteel veran­derd. Van een middeleeuwse verdedigingsburcht werd het langzamerhand een fraai slot.

 

 

 

Bewoners en eigenaars

Het kasteel was het stamslot van de machtige heren en graven Van den Bergh. Dit geslacht heeft belangrijke functies be­kleed bij de Kerk en de Staat en uitgestrekte bezittingen gehad in Gelderland en Zuid-Nederland. De Van den Berghs speelden een vooraanstaande rol in de 80-jarige oorlog, waarin zij de partij van de Prins van Oranje verwisselden voor die van de Spaanse koning. In de 18e eeuw ging het bezit van Bergh via de vrouwelijke lijn over naar het Huis von Hohenzollern-Sigma­ringen, een adellijke familie uit Zuid-Duitsland. In 1912 verwierf Jan Herman van Heek, een industrieel uit Enschede, het kasteel met bijbehorende bezittingen van Wilhelm August Fürst Von Hohenzollern-Sigmaringen. De enorme fascinatie van Van Heek voor de Middeleeuwen bepaalde de restauratie van het kasteel. Het inspireerde hem tot het verzamelen van middeleeuwse kunst en gaf diepgang aan zijn belangstelling voor de geschie­denis. Kasteel, landerijen en kunstverzameling heeft hij aan de gemeenschap nagelaten. Bij datgene, wat hij verzamelde, zijn voor Nederland indrukwekkende kunstwerken: vroeg-Italiaanse schilderijen en middeleeuwse handschriften en ook belangrijke werken uit de Duitse kunst van de 16e eeuw.

 

 

 

 

 

Kunst en geschiedenis

Prof. Henk van Os, voormalig directeur van het Rijksmuseum, heeft als adviseur van Huis Bergh de kunstverzameling een nieuwe samenhang gegeven, gebaseerd op de droom van de Middel­eeuwen van dr. Jan Herman van Heek. In de grote ingangshal hangen schilderijen van de vroe­gere bewoners. De 15e en 16e eeuwse portrettengalerij, die voor Nederland uniek is, laat het ontstaan van het portret zien. In de troonzaal is Noord-Euro­pese kunst bijeengebracht met werken uit de omgeving van Jeroen Bosch en Lucas Cranach. Van Heek bracht een bijzondere verzameling Italiaanse schilde­rijen bijeen. Zo is er de engel van Duccio (1310). De engel vormde samen met elf andere engelen de bekroning van een meesterstuk in de Dom van Siena. Er zijn middeleeuwse boeken met prachtige miniaturen en schit­terend penwerk. In de middel­eeuwse verdedigingstoren is een wapenkamer en een munten­verzameling, afkomstig van de eigen Munt. Boven op het dak van de toren kan men genieten van een prachtig uitzicht over de omgeving.

 

 

 

Natuur en cultuur

Huis Bergh ligt aan de flanken van het golvende landschap van het Montferland en op de grens van het Rijndal in het Neder­lands-Duitse grensgebied. Een prachtig natuur- en cultuurland­schap dat zich bijzonder goed leent voor tochten per fiets of te voet. In de directe omgeving van het kasteel bevindt zich 'De Plantage' (een 18e eeuws park­ bos) en de middeleeuwse Munt. In de muntwerkplaats kunnen bezoekers met hulp van de muntmeester zelf munten slaan. De Torenmolen in Zeddam is de oudste molen van Nederland en werkt nog steeds. Ook deze molen behoort tot het bezit van Huis Bergh.

 

De molen

 

07. De natuur in 's Heerenberg

zie volgende pagina

 

foto's: Francine, Hans, Philomene en Jaap, Adriana, Irene ....

 


emailbox

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

Stem Spirituele Vrienden in de

Top 100 NL