babywieland.beebiesite.nl

bezoek ook eens de beebiesite

 
 

De doopviering van Jorre.

zondag, 26 februari 2006

Je hebt iets van een engel meegenomen.

Je hebt iets van een engel meegebracht.

We zien het als je ligt te slapen

daar in je wiegje, midden in de nacht.

We hopen dat wanneer je zult gaan groeien,

dat stukje hemel in je blijft bestaan

en dat dat beetje paradijs van boven,

je hele leven met je mee zal gaan.


Welkom

Priester:

Bij de geboorte van een  nieuw mens verliest ons leven even zijn gewone gang.

We staan stil bij het wonder van het leven.

Ouders voelen aan dat de geboorte iets wonderlijks is – een groot geheim.

Wij hebben er nauwelijks woorden voor.

Wij danken het leven aan een verborgen bron, aan een onuitsprekelijk geheim. In dit geheim vermoeden wij God.

Dankzij Jezus mogen wij Hem Vader noemen.

                     

Mama:

Welkom, kleine jongen van ons.

Maandenlang hebben wij naar jouw komst uitgekeken. Vol verwachtingen, vol hoop en zeker vol liefde.

Iedere keer dat wij een glimp van jou mochten opvangen tijdens de controles, werd je steeds meer óns kindje.

En eindelijk was je er dan. Wat een fantastische dag. Papa en ik konden je wel ‘opeten’.

Lieve kleine Jorre, er bestaan geen woorden voor om te omschrijven wat wij voor jou voelen. Jij, een spartelend geheim, slapend mysterie. Samen met papa heet ik je welkom op deze wereld waar jij zo gewenst bent.


Dankgebed

 

Priester:

Laten wij nu God danken om dat nieuwe leven, dat Hij

            ons in handen gaf.

 

Mama:

God, wij zijn maar twee heel gewone mensen, maar wat we willen zeggen komt uit het diepst van ons hart. Dankjewel God, dankjewel voor ons kind.

Voor ons is deze wolk van een baby een wonder dat met geen woorden te beschrijven valt.

Het maakt ons zo diep gelukkig.

Wij hopen en bidden dat onze jongen het leven als een geschenk ervaart en er iets moois van maakt.


Naamgeving


Priester :

Deze jongen is voor Joris en Marijke niet zomaar een kind. Het is hun kind! Het betekent heel veel voor hen. Daarom zochten ze maandenlang naar een persoonlijke naam, een naam van liefde. Honderden namen werden overwogen. Slechts één naam werd weerhouden. Voor altijd zal hij deze naam dragen. Een naam maakt een mens tot een levende persoon. Joris en Marijke, welke naam hebben jullie voor je kindje gekozen?

Ouders:

Jorre

 

Priester:

Ieder mens draagt een naam bij God en de mensen. "Jorre", met deze naam zal jij voortaan ook door God aangesproken worden, want die naam staat voorgoed geschreven in de palm van Gods hand.


Kruisteken.


Priester:

Het is een oude gewoonte dat ouders hun kinderen voor het slapengaan een zoen en een kruisje geven. Een zoen is een tedere wens voor een rustige nacht, het geven van een kruisje is een teken van geloof in jou en in God, een omhelzing met liefdevolle zorgen. Het is een vraag naar geborgenheid, die geen mens alleen kan geven. Je vraagt aan God om bescherming en bewaring.

 

Jorre, wij zijn blij en dankbaar dat we jou in ons midden mogen opnemen. Daarom, in naam van heel de gelovige gemeenschap geef ik jou een kruisje, teken van iets positiefs, iets goeds. Hiermee willen we je bevestigen, je een grote eigenwaarde meegeven. Er zit zoveel in jou, misschien wel meer dan je zelf denkt. Moge al het goede jou ten deel vallen op jouw levensweg. God zegene en beware je.

Papa, mama, meter, peter en iedereen die wil, geef nu ook een kruisje op het voorhoofd van Jorre en blijf dit doen, jullie leven lang.


Eerste lezing


  

Beppe Francine:

Wat zou het leven zijn zonder kinderen? Zij hebben iets oorspronkelijks, iets van het begin van de schepping. Een kind ontwapent, het brengt vrede mee. Het brengt je aan het lachen, het leert ons opnieuw te spelen. Het verzoent ons weer met het leven als we hard en bitter geworden zijn. Een kind vertelt ons over echtheid van het leven en onschuld. Het draagt nog geen masker en heeft nog geen muren rond zich opgetrokken, daarom is het zo weerloos en kwetsbaar, nog helemaal zichzelf. In de ogen van een kind zie je jezelf zoals je zou willen en kunnen zijn. Het doet je stilstaan bij jezelf, soms met veel heimwee.

Zo was je zelf ook eens: spontaan, onschuldig en eenvoudig, een kind vol beloften voor de toekomst.

Het is een droom die werkelijkheid wordt in Jezus. In hem is het nooit gestorven. Hij benadert de mensen als een kind, ongedwongen, spontaan en open. Hij kijkt niet naar posities en titels, alle mensen zijn Hem gelijkwaardig. Hij plakt geen etiketten, bij Hem mag je zijn zoals je bent. Hij bekijkt je met de ogen van een kind en je wordt een ander mens.

Lied

        

Nu dat jij er bent ( Trijntje Oosterhuis)

 

Als je in mijn ogen kijkt

lijkt de wereld stil te staan

De wind houdt op met waaien

en bevroren is de maan

Je bent stralend als de zon

Je bent volmaakt, zo naakt en klein

En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn

 

Ik wist niet dat ik na één blik

zo veel van je houden zou

Maar ik weet nu al niet eens meer

hoe ik leefde zonder jou

Voor zoveel wezenlijke dingen

Leek ik blind tot dit moment

En die zijn ineens zo zichtbaar

Nu dat jij er bent

 

Oh, ik hoop dat ik je geven kan

wat jij me geeft

Zo lang ik leef...

Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij

 

En ik hoop dat je ooit voelen mag wat ik nu voel,

wat ik bedoel,

wat in woorden niet te vangen is voor mij

 

Wanneer je in mijn armen ligt

en zo tevreden naar me lacht

Lijk ik alles te vergeten

dat daar buiten op mij wacht

Alle strijd en alle tranen

Alle stille pijn verdwijnt

En de wereld lijkt voor eventjes normaal te zijn

 

Evangelie en Homilie

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs 18, 1-5

In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden:

“Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen'?"

Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: -Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij."

 

 

Tijdens de homilie sprak de pastoor tegen Joris en Marijke, en alle aanwezigen, woorden van deze strekking: ‘Joris en Marijke, op een bepaald moment hebben jullie elkaar leren kennen. Later leerden jullie elkaar beter kennen en ontstond er een relatie die jullie bevestigden door samen te gaan wonen. Joris, daardoor heb jij van Marijke een ‘vrouw’ gemaakt en jij, Marijke, van Joris een ‘man’. Later werd Marijke zwanger en daardoor hebben jullie van elkaar een ‘vader’ en ‘moeder’ gemaakt. En Jorre werd jullie kind. Dus ook hij kreeg een relatie met jullie, maar ook met jullie hele wederzijdse familie, met het dorp, het land waarin jullie wonen … enzovoort. Later zal hij ook een relatie krijgen met zijn klasgenootjes, zijn vriendjes …

 

En vandaag, door het doopsel, krijgt hij nóg een nieuwe, zeer bijzondere relatie: een relatie met de grote gemeenschap van alle christenen en met Jezus Christus zelf. Voorlopig is het jullie taak om hem van die relatie bewust te maken; later zal hij zelf moeten beslissen wat hij ermee doet. Het doopsel opent echter wel een deur voor zijn latere Vormsel en alle andere sacramenten van de Kerk, wanneer hij dit zélf wil.


Voorbeden

Jean Paul          Erik en Iris          Ilse en Lars 

 

 

Priester: In de storm en onzekerheid van ons jachtig leven kunnen wij rust vinden bij de Heer en altijd in vertrouwen tot Hem bidden.

 

Mama: We bidden voor Jorre,

die straks zal getekend worden met het water van de doop, dat hij mag opgroeien in goede gezondheid,

dat hij wijs mag zijn en een open oog en oor hebben voor al wat leeft.


Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw.


Peter Jean Paul: We bidden voor de ouders aan wie hij is toevertrouwd, dat zij goede ouders mogen zijn,

dat zij sterk zijn en hun kind voorgaan in alles wat goed is, dat zij gelukkig met elkaar mogen zijn.

 

Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw.


Iris (zus van de papa): Wij bidden voor de meter en de peter van Jorre, voor zijn grootouders en familie, dat jullie deur steeds voor hem mag openstaan. Dat hij weet dat hij steeds welkom is bij jullie.


Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw.


Ilse (zus van de papa): Voor onszelf bidden wij, zoals wij hier samen zijn: dat we tegenover elkaar en tegenover allen steeds durven uitkomen voor onze overtuiging, dat wij blijven omzien naar mensen en de aarde behoeden en beschermen.

 

Allen: God van leven en licht, maak alles nieuw.

Belofte van ouders, peter en meter

Pr.:Ouders, beloven jullie voor Jorre een goede vader en een lieve moeder te zijn?

 

Ouders: Ja, dat beloven wij.

 

Pr.:Beloven jullie Jorre trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en hem te eerbiedigen, waar hij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is?

 

Ouders : Ja, dat beloven wij.

 

Pr.: Hebben jullie de bedoeling om Jorre op te voeden in de Geest van Jezus Christus en hem in deze Geest zelf voor te gaan?

 

Ouders : Ja, dat beloven wij.

 

Pr.:Peter en meter,

Naast de ouders willen jullie meewerken aan het levensgeluk van jullie petekind. Daarin vertegenwoordigen jullie de vele mensen die eens een rol zullen spelen in het leven van dit kind. Beloven jullie je petekind en zijn ouders in vriendschap en met sympathie steeds terzijde te staan, wat de toekomst ook brengen zal?

 

Peter en meter: Ja, dat beloven wij.

 


Handoplegging

       

     

Priester:

Iemand de handen opleggen, is hem zeggen:

'Ik hou van jou, ik wil je beschermen, ik zal voor je zorgen, je kan op me rekenen.

Ik geef je een dak boven het hoofd, grond onder de voeten, een wereld warm en bewoonbaar'.

Als teken dat God zijn beschermende hand boven Jorre houdt, nodig ik iedereen uit om samen met mij de rechterhand uit te strekken boven het hoofdje van Jorre. En laten wij samen bidden:

God, onze Vader,

Hou uw zegenende hand over Jorre,

Laat hem in uw Geest groeien.

Dat ook wij Jorre mogen zegenen en beschermen naar het voorbeeld van Jezus' liefde.

Amen.

Doopsel en zalving

Pr.:

Zegen dit water, God, waarmee wij Jorre gaan dopen. Gij hebt hem uit liefde van zijn ouders geroepen tot een nieuw leven in geloof van de Kerk, opdat hij voorgoed gelukkig mag zijn in Jezus Uw zoon.

Dan nodig ik u uit, Jorre naar de doopvont te brengen.

Jorre, ik doop Je, in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.

 

 

Pr.:

Jorre, ik leg op jou de naam van Jezus Christus, ik zalf je met zijn Geest,

ik teken je met zijn kruis,

opdat jij, kind van God,

vervuld mag worden

van de kracht en de gezindheid die was in Hem.

 


Pr.:

Jorre, je hebt vandaag je witte pakje aan. Laat dit een teken zijn van de wil van mama en papa en allen hier aanwezig om de mooie mens in jou te laten ontluiken. Laat het een teken zijn van wat jij waard bent. Draag het door het leven heen tot in het eeuwig leven.

 

 

Pr.:

Jorre, we ontsteken voor jou een doopkaars

en we wensen je toe dat je het licht van deze dag bewaart, dat je warmte en vuur mag kennen in je leven

en dat je liefde weet te delen met mensen om je heen.

Zegening van de zintuigen

 

 

Pr.:

Almachtige God,

Wij bidden U,

Wek Jorre tot volle leven,

Gij hebt hem oren gegeven om te horen en ogen om te zien.

 

Allen:

Moge hij leren luisteren naar de mensen en naar U, en oog hebben voor al wat mooi is op deze wereld.

 

Pr.:

Gij hebt hem handen en voeten gegeven...

Open dan deze handen om te geven en te ontvangen. Laat Jorre altijd Uw wegen bewandelen.

 

Allen:

Open ook de mond van Jorre, dat hij mag leren lachen en zingen en de taal spreken van de mensen.

Moge hij een leven lang Uw naam zegenen.

Amen.

 

Het doopsymbool wordt op het bord gehangen.

 

Toewijding aan Maria

 

Heilige Maria,

Moeder van Jezus en moeder van alle gedoopten.

Op dit plechtig ogenblik willen wij Jorre aan u toewijden. Wij stellen Jorre onder uw moederlijke bescherming. Behoed dit kind voor alle kwaad. Moge het met uw bijstand groeien in geloof en in gehoorzaamheid aan het woord van God.

Help ook de ouders van dit kind bij het volbrengen van hun taak: dat zij uw voorbeeld volgen in dienstbaarheid en liefde.

Toon ons allen uw Zoon, Jezus Christus, die zelf de kinderen bij zich heeft geroepen en hen gezegend heeft. Amen.

Zegenwensen

 

God, niet alleen dit kind heeft uw zegen nodig, maar ook zijn ouders en al de mensen hier aanwezig, die leven dag na dag, in vreugde en verdriet.

Schenk ons daarom op deze feestdag overvloedig de zegen van de zorgzame Vader, de liefdevolle Zoon en de krachtige Geest.

Amen.

 

 

Hierna werden de klokken geluid (in gang gezet door Lars, het neefje van Jorre) , als welkom voor de pas gedoopte Jorre binnen de christen gemeenschap, werd het doopregister getekend, deelde de pastoors snoepjes uit aan de aanwezige kinderen en kregen de aanwezigen een kleine herinnering aan deze mooie viering.

Daarna volgde nog een gezellige feestmaaltijd samen met de familie

 

 

Doopmeter en Dooppeter

 

Doopmeter Marcella en Dooppeter Jean Paul

 

  

 

Foto's: © Hans en Francine

Teksten: © Mama Marijke

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

 

Stem voor Spiritele Vrienden

Top 100 NL

 

 

LetsStat website statistieken