Gedichten van Chris Westra.

 

Hier en daar op deze homepage staan al gedichten van Chris, die hij schreef voor speciale gelegenheden. Nu is hij begonnen aan een soort cyclus over generaties. De moeite waard om er een nieuwe pagina voor aan te leggen, meende ik.

Dit schreef Chris er zelf over:  "Verschillende generaties, dnken en velen verschillend. Dat probeer ik weer te geven in deze gedichten." Groet Chris.

De komende generatie.

 

Bijna geboren ? ....

Een ziel heeft jou verkoren !

Herinneringen aan een 'verleden'

komen en groeien, in 't heden :

veilig, liefdevol wiegen en kloppen,

zelfs als je ging schoppen.

 

Steeds meer zelfstandig,

op een streng na, losbandig.

Jouw ziel leidt je ontwik'kling

weerstaat elke verzoeking

om zo, steeds mr te leren :

je Schepper te eren.

 

Je geboortedag was daar,

Vreugde voor een ouderpaar.

Zij hebben de taak gekregen,

je bij te staan in je leven.

Ook te vertellen van Licht,

voor elke ziel ht gedicht !

 

Chris.

 

De opgroeiende generatie.

 

Je geboortedag was daar,

Vreugde voor een ouderpaar.

Zij hebben de taak gekregen,

je bij te staan in je leven.

Ook te vertellen van Licht,

voor elke ziel ht gedicht !

 

Dat is voor hen gn fluitje van een cent,

omdat je nu eenmaal 'anders' bent.

Anders dan dat ze zelf eens waren.

Drom zien ze overal gevaren.

Je ouders voeren met het verleden een strijd

want jij bent een 'Kind van de Nieuwe Tijd',

 

Je wordt reeds zelfstandiger,

volgens leraren losbandiger,

Je wilt best leren, maar liever ervaren,

nee, geen dogma's, maar Liefde vergaren.

Luisteren wil je, naar je gevoel,

en zo, volbrengen je levensdoel.

 

Chris

 

De opgegroeide generatie.

 

Je wilde leren, meer nog, ervaren,

je volgde je hart bij het Liefde vergaren.

NU ben je 'jong-volwassene' en je verwacht

een partner, die huilt met je, ... en lacht.

Je zoekt samen een woning,

voelt je vrij als een koning.

 

Je werkt samen aan een 'relatie',

geeft elkaar bij missers, steeds gratie.

Geestelijk blijf je, als 't goed is, steeds groeien,

Drijf maar en probeer niet tegen de stroom in te roeien.

Maak elkaar je 'eigen' keuzen bewust,

daarbij, Licht, Kracht en Liefde nimmer geblust.

 

Wanneer dan een ziel bij jullie wil leven,

Verwlkom die ziel dan, door God je gegeven.

Je moet haar of hem vertellen van Vrede en Licht,

ook van voorrecht en vergezicht.

Vertel van HIER EN NU en van GENE ZIJDE,

Zo maak je God's engelen blijde.

 

Chris.

De carrire generatie.

 

 

Je werkt samen aan jllie 'relatie';

geef je elkaar bij missers wel gratie ?

Maar, je brengt kinderen groot

en 't levensbootje wordt steeds meer een boot !

Omzien naar nderen, die 't minder gaat,

wordt moeilijk, omdat je ego steeds 'praat'.

 

Je mag immers houden van jezelf ?

En de nder ? ... Geen tijd voor, vanzelf !

Ongewild raak je daardoor verstrikt

in een leven, waar gevoel en liefde verstikt.

Een leven van werken en ploegen,

zelfs je vakantie wordt zwoegen !

 

Kinderen worden van puber adolescent.

je dochter een 'schoonheid', je zoon een 'stoere vent'.

Toch ben je onzeker en maak je je zorgen,

ze denken n al anders ...  en morgen ?

Deed jij het wel juist en goed,

hebben ze in jou het Licht wel ontmoet ?

 

Chris.

De oudere generatie.

 

Deed jij het wel juist en goed,

hebben ze in jou het Licht wel ontmoet ?

Vergat je , wat wrk'lijk het belangrijkste is,

en leven ze met een wezenlijk gemis ?

Werden je kinderen wel gstelijk groot,

of zijn ze eigenlijk bng voor de dood ?

 

Maak je geen zorgen, maar bid en 'zend'  kracht,

geef hen maar over aan goddelijke macht.

Ook zij moeten ervaren en leren,

zich naar hun Schepper te keren.

De weg gaan, die jij ook hebt gelopen,

dr kun je nu slechts op hopen.

 

Wanneer dan kind'ren worden geboren,

laat JIJ het die kind'ren dan horen.

Vertel hen vol liefde jouw levensverhalen

over hoge bergen en door diepe dalen.

Spreek hen van Liefde, Kracht en ook Licht.

Maak 't hen bekend en geef hen zicht.

 

Chris.

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL