Wat bezielt mij?

   

Vier spirituele auteurs presenteren hun nieuwe boeken:

Hans Stolp, Roelof Tichelaar, Harm Wagenmakers en Margarete van den Brink.

 

Ugchelen, 12 december 2004.

Bronkerk.

 

Op zondag, 12 december, richtte Stichting De Heraut, een bijeenkomst in om de vier redacteurs van het tijdschrift Verwachting de kans te bieden om hun nieuwste boeken te presenteren en elk hun versie te vertellen over wat hun bezielt bij datgene wat ze doen.

Vermist dit een enige gelegenheid was om deze vier mensen weer eens te ontmoeten en ook om de boekenplank aan te vullen, besloten Hans en ik dat we deze dag niet wilden missen.

We vertrokken even over elf uur uit Sneek en kwamen aan bij de Bronkerk in Ugchtelen, precies op het moment dat de deuren openden om 13 uur.

Eerst was er gelegenheid om vier boekentafels te bezoeken, daar even een praatje te maken met de door ons geliefde auteurs, boeken aan te schaffen en te laten signeren. Voor iedereen was er tijd voor een praatje en een persoonlijke opdracht in de aangekochte boeken.

 

 

Om half drie begonnen dan de lezingen. Wij hadden een mooi plekje gevonden op de eerste rij, dicht bij het spreekgestoelte. Dit is belangrijk voor ons wegens de hardhorendheid van Hans.

 

Een vriendin van de vier auteurs, Marianne, opende de middag met een kleine toespraak waarin ze de vier auteurs voorstelde. Daarna nodigde ze Hans Stolp uit om de kaars aan te steken, een kaars om het Licht te symboliseren dat ons allen verbindt. Dit ging gepaard met enige moeite omdat de kaars hoger stond dat Hans Stolp groot was en hij daardoor met de lucifer niet goed bij de wiek kon komen. Pas toen Roelof Tichelaar ter hulp kwam, lukte het om het Licht te laten schijnen. Gelach uit de zaal en meteen was ook het ijs gebroken.

 

 

Harm Wagenmakers mocht de spits afbijten .

 

Harm

 

Hij heeft sinds 1986 een praktijk als Geestelijk Raadgever en Energetisch Therapeut 

 

Het nieuwste boek van Harm heet: Neem jezelf serieus en wil een hulp zijn om meer rekening te houden met onszelf en onze eigen behoeften.

Meer over dit boek en andere boeken kan je lezen op zijn eigen Homepage.

 

 

 

In zijn lezing vertelde Harm over het thema van zijn laatste boek, hoe mensen die goed willen zijn meestal denken dat ze vooral moeten voldoen aan de eisen van hun omgeving, maar dat ze daarbij vaak vergeten om van zichzelf te houden. Hierdoor is het dan ook niet mogelijk om door de omgeving gerespecteerd te worden want wie zichzelf klein maakt wordt ook niet meer ‘gezien’

 

De opdracht uit zijn boek:

 

Wanneer je jezelf serieus neemt…

 

Je gevoelens… en hoe en wat je denkt…

 

Je daarin eerlijk toont aan anderen…

heel kwetsbaar, aannemelijk, en met

mededogen naar jezelf…

 

en als je alle leven op aarde

gelijkwaardig aan elkaar kunt laten zijn…

 

dan heb je je opdracht begrepen

en zul je in Licht en Liefde leven.

 

Je bent een prachtig mens…

 

Je mag er helemaal zijn!

 

 

 

Na de lezing van Harm was Margarete van den Brink aan de beurt.

 

 Margarete

 

Zij  heeft een communicatie-advies bureau. Naast haar werk schrijft zij boeken op sociaal en spiritueel gebied.

 

Haar nieuwste boek schreef ze samen met Hans Stolp en heeft als titel:

De bijzondere tijd waarin wij leven.

 

Wij leven in een fascinerende tijd. Enerzijds zien we hoe mensen bewuster en spiritueler worden; anderzijds zien we een toename van geweld en gewetenloos handelen.           
Kijkend naar de grote tradities van Oost en West - het hindoeďsme, de Maya's, het oude Egypte én het christendom - dan zien we hoe eeuwen geleden al de huidige tijd werd aangewezen als de tijd van de beslissende overgang van de gerichtheid op de materie naar gericht heid op de geest. Meer dan ooit zullen we geconfronteerd worden met het vraagstuk van goed en kwaad, zowel in het eigen innerlijk als op politiek en economisch vlak. Hoe meer we ons van de nieuwe opgaven bewust worden, des te meer kunnen we bijdragen aan de komst van een tijdperk van liefde en vrede op aarde.

 

Voor info over andere boeken van Margarete, zie de website van Stichting de Heraut.

 

Margarete haar lezing met ging over een paar wonderlijke ervaringen uit haar jeugd die haar leven zouden sturen naar wat ze nu is en doet.

 

 

 

 

Na deze lezing was er koffiepauze en kregen we weer een half uurtje om de boekentafels te exploreren.

 

Hans Stolp signeert

 

 

Omstreeks half vier kwam Roelof Tichelaar  vertellen wat hem bezielt.

 

Roelof

Roelof voert een praktijk voor spirituele genezing en levensvragen in Hoogeveen en heeft zich binnen zijn praktijk onder andere toegelegd op de geestelijke bevrijding van mensen die slachtoffer zijn geworden van de ongewenste invloed vanuit de lage geestenwereld. 

Het boek dat Roelof vandaag ten doop kwam houden heet: 'Genade als spirituele kracht' 

Hoe vindt u een basis van innerlijke rust om van daaruit zuiver en liefdevol te leven? Roelof Tichelaar wil u hierbij helpen. Het centrale thema in zijn boek is genade. Dit is een oude waarde die we via de christelijke traditie hebben meegekregen, maar die daaronder ook heeft geleden en niet altijd volledig is begrepen.
In "Genade als spirituele kracht" wordt zichtbaar en voelbaar dat de wezenlijke, spirituele betekenis van genade een staat van Zijn is; een Zijnstoestand waarin we geestelijke rust kunnen ervaren. De geestelijke wereld maakt door dromen en directe inspiratie zichtbaar hoe belangrijk genade is als spirituele kracht. Deze dromen, visioenen en inspiratie vormen een rode draad in het boek.

Over andere boeken van Roelof kan je lezen op zijn homepage

Roelof begon met te vertellen dat hij als kind en jongeling uiterst verlegen was en dat er toen geen enkele aanwijzing bestond voor datgene wat hij nu doet.

Wat hij wel al vroeg gemeen had met de vorige sprekers was het feit dat hij zijn antwoorden op de grote levensvragen niet vond binnen de kerk.

Hoe hij dan toch op deze spirituele weg terechtkwam is een verhaal dat iedereen met verstomming slaat. Heel wat dromen en visioenen wezen hem de weg.

 

 

Tenslotte kwam Hans Stolp aan de beurt, voor de meeste mensen al lang geen onbekende meer. Hans Stolp schreef al een groot aantal boeken, te veel om op te noemen, dus verwijs ik graag naar zijn homepage.

 

Hans Stolp

 

De nieuwste boeken op de tafel: Kijken met de ogen van je hart (een verzameling inspirerende gedichten), een heruitgave van De Ziener van Patmos (over Hans’ meest geliefde voorbeeld: Johannes die het boek Openbaringen schreef) en Atlantis herhaald? Over de tijd die komen gaat (geschreven samen met Harm Wagenmakers)

 

'Het is aan óns, de keuze is aan óns hoe ingrijpend de komende overgang zijn zal. Werken we van binnenuit, het innerlijke weten, op een soepele wijze naar het Gouden tijdperk toe of roepen we nog meer rampen en oorlogen over onszelf af, tot een herhaling van wat is geschied met Atlantis. De verandering komt er, hoe dan ook... De grote overgang is begonnen. Wij maken er deel van uit: een proces van vergeestlijking is ingezet...'

Dit zijn enkele van de vele heldere en inzichtelijke denkbeelden die Hans Stolp en Harm Wagenmakers ons meegeven in de tijd waarin we nu leven. Ze maken ons bewust hoe we gezamelijk de weg kunnen gaan om tot transformatie te komen van zowel de aarde als haar bewoners.
Het gaat hierbij om een gebeuren waarbij alle mensen betrokken zijn, welk geloof of overtuiging ze ook hebben.
De weg die we te gaan hebben is echter niet altijd even eenvoudig, want een grote noodzakelijke zuivering in en om ons heen vindt plaats.
Op een heldere wijze maken Hans Stolp en Harm Wagenmakers, zowel in proza als in poëzie, ons duidelijk hoe we deze weg kunnen gaan.

In zijn lezing vertelde Hans Stolp over zijn theologische studies die hem enkel 'een boekenplank vol dogma's' opleverden, maar niet de gezochte antwoorden over leven en dood. Hij werd ziekenhuispastor in het AZ van Groningen en kwam daar vaak in aanraking met stervenden die engelen of vroeger overleden geliefden mochten zien, voordat ze zelf stierven. Maar daarover had men het niet in de kerk want daar houdt men ons voor dat we na ons sterven in het graf verblijven om pas op te staan bij het laatste oordeel. Hier klopte er dus iets niet.

Na de lezing van Hans Stolp werd deze zinvolle en warme middag afgesloten door Marianne. Het was duidelijk dat alle vier de sprekers bezield worden door het ware Christuslicht dat weer tastbaar aanwezig was gedurende de hele bijeenkomst.

Wij waren diep geraakt door de wijze woorden van de vier sprekers en met een schat aan nieuwe lektuur konden we huiswaarts.

Wie na dit verslag nieuwsgierig geworden is naar de inhoud van deze vier lezingen, kan ik het goede nieuws melden dat deze in de loop van volgend jaar zullen uitgegeven worden in boekvorm door uitgeverij Ten Have. Iets om naar uit te kijken dus.

Mijn aanwinsten:

De bijzondere tijd waarin wij leven - Hans Stolp en Margarete van den Brink

Neem jezelf serieus - Harm Wagenmakers

De ziener van Patmos - Hans Stolp

In Hem leven wij - Roelof Tichelaar

Het Nieuwe Testament bij nader inzien - Roelof Tichelaar.

Tot slot nog enkele foto's.

Harm bij zijn boekentafel

Openingswoord

Hans steekt de kaars aan

Lezing van Harm

Margarete aan het woord

Hans Stolp vertelt

Broertje van Roelof, die helaas niet stil kon staan.

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL